חינוך אסתטי בבית הספר: תיאוריה ומעשה בהוראת אמנות בגישה אינטגרטיבית

ההתמקדות בחקר הוראת אמנות בגישה אינטגרטיבית קשורה למגמה הכללית במערכת החינוך, לחזק הוראה בין-תחומית בתכניות הלימודים בבתי הספר . מטרתו של מחקר זה היא הבנת מהותה של הוראת אמנות כתחום דעת, כאשר דרך ההוראה היא בגישה אינטגרטיבית. שאלת המחקר אפוא מכוונת לבחון באיזה אופן נשמרת מהותה של האמנות כתחום דעת, כאשר דרך ההוראה היא בגישה אינטגרטיבית. תרומתו של המחקר הנוכחי היא בבחינת העשייה בתחום האמנות בבית הספר ובהארת ההיבטים המעשיים בנושא שילוב האמנות בתחומי דעת אחרים. בתוך כך מתבררות בו האפשרויות ליישום הגישה האינטגרטיבית, תוך שמירה על הוראת אמנות כדיסציפלינה.


  לפריט זה התפרסמו 5 תגובות

  לא הצלחתי להגיע למאמר המלא דרך הלינק. האם ניתן לתת הנחיה כיצד לעשות זאת?תודה שירה

  פורסמה ב 22/10/2009 ע״י שירה סלור פוטרמן

  לצערנו, מכללת אורנים הסירה את הקובץ ואת הקישור עקב המאעבר לאתר חדש.אנו מציעים לפנות לכותבת ישירות טלפונית או בדוא"ל .

  פורסמה ב 25/10/2009 ע״י פורטל מס"ע

  הפרסום הוא עבודת תיזה אשר נמצאת בספרית אוניברסיטת חיפה ובספרית מכללת אורנים.

  פורסמה ב 26/10/2009 ע״י יונתה משי

  אשמח לדעת היכן אוכל לעיין במחקר זה

  פורסמה ב 12/12/2010 ע״י חגית בוכוולטר

  הפרסום הוא עבודת תיזה אשר נמצאת בספרית אוניברסיטת חיפה ובספרית מכללת אורנים.

  פורסמה ב 12/12/2010 ע״י עמי סלנט
  מה דעתך?
yyya