חזון ברור יותר: יצירת מודל ופיתוחו לתמיכה בפיתוח מנהיגים בקרב מורים למדעים

Criswell, B. A., Rushton, G. T., McDonald, S. P., & Gul, T. (2018). A clearer vision: Creating and evolving a model to support the development of science teacher leaders. Research in Science Education, 48(4), 811-837

מנהיגות של מורים היא התהליך שבו מורים באופן פרטני או באופן קולקטיבי משפיעים על עמיתיהם, על מנהלי בתי ספר ועל חברים אחרים בקהילות בית ספריות, כדי לשפר את ההוראה ואת פרקטיקות הלמידה ובמטרה לקדם את למידת התלמידים ואת הישגיהם.

מיזם I-IMPACT לפיתוח מנהיגות של מורי מדעים כלל בתחילת דרכו שתי קבוצות של מורי כימיה ומורי פיזיקה בארצות הברית, במטרה לעודד מורים בעלי ניסיון הוראה של חמש שנים, שאותרו במחוז משרד החינוך כבעלי פוטנציאל מנהיגותי, להיות מנהיגים שישפיעו על פרקטיקות ההוראה והלמידה ברמה מקומית, ברמה אזורית וברמה ארצית.

ממצאים

ממיזם I-IMPACT עולה חשיבות מאפיין הזהות המקצועית כהיבט חשוב בפיתוח המקצועי של מורים-מנהיגים. במסגרת הקהילה המקצועית הלומדת שנוסדה קיבל מושג הזהות המקצועית משמעות נוספת: פיתוח אמצעי להפיכת אנשי המקצוע למשתתפים פעילים בקהילה.

פיתוח של מורים מעורבים באופן מלא בעשייה החינוכית ובעלי מסוגלות רפלקטיבית מעודד את המורים להיות שותפים בלמידה. פיתוח החזון המקצועי האישי, החזון הקבוצתי והזהות המקצועית תורם לכך גם כן. החזון המקצועי מאפשר למורים לבחון, להבין ולדון במשמעות של פרקטיקה אפקטיבית; זהות מקצועית מסייעת למורים לבחון את מטרת הפרקטיקה, להעריכה וליצור שינויים אפשריים בפרקטיקה; חזון מנהיגות מאפשר למורים להבין את הדרך שבה מדיניות יכולה לתמוך בשינויים בפרקטיקה או במטרותיה, וכן להכיר דרכים לבצע שינוי או לנווט סביב אותה מדיניות; לבסוף, חזון מקצועי, הקשור למנהיגות מורים, צריך להיות קשור לרמות שונות של קהילות מקצועיות לומדות במערכת החינוך.

סיכום

  • חזון מקצועי מאפשר את פיתוחו של חזון מנהיגות;
  • פיתוח חזון מקצועי מסייע למורים-מנהיגים לבחון את עצמם באור אחר (זהות מקצועית), להבין באופן עמוק יותר את הפרקטיקה ולדון עם עמיתים על פרקטיקה זו;
  • חשוב להכיר בכך שמערכת החינוך מורכבת מקהילות למידה רבות, ושהבנה של חזון מקצועי ברמה אחת יכולה לסייע ברמות אחרות;
  • מורים-מנהיגים צריכים לסייע לאלו הפועלים ברמות שונות במערכת לבחון את הפרקטיקות שיאפשרו להם להשתמש בחדשנות, כל זאת באופן מכבד ושיתופי;
  • פיתוח חזון מקצועי קשור להבנה של הפרקטיקה ולבניית זהות מקצועית המאפשרת לבחון את המטרה. הקשר בין שני מאפיינים אלו מאפשר ליצור את המדיניות, לנתח אותה ולשנותה.

למאמר המלא

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא קהילות לומדות

לאסופת המאמרים: "קהילות מקצועיות לומדות במדעים ומתמטיקה"

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya