חדשנות בחינוך בישראל – רקע ודיון

עמית, א. (2014, דצמבר). חדשנות בחינוך בישראל - רקע ודיון. הרצאה שנישאה במסגרת הפורום האקדמי המורחב של מכון מופ"ת. מכון מופ"ת, תל-אביב.

אסף עמית הוא דוקטורנט לסוציולוגיה ארגונית באוניברסיטה העברית בירושלים ומנהל פרויקטים במכון מופ"ת

ההרצאה מהווה תקציר לחלק הראשון (מתוך שניים) של מחקר שביצעתי במסגרת היותי עמית מחקר של מכון מילקן במשרד החינוך, ובהנחייתה של פרופסור גילי דרורי מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הטענה המרכזית המובעת בהרצאה הינה שמערכת החינוך בישראל צריכה לפתח תהליכי חדשנות על מנת לשפר את ביצועיה שאינם משביעי רצון.

ביטוי מרכזי לכך נראה בציוני התלמידים בישראל במבחנים הבין-לאומיים בנושאי קריאה, מתמטיקה ומדעים. פערי הציונים בין התלמידים הינם מהגדולים בעולם, דבר הנובע משיעור גדול של תלמידים חלשים. יותר מכך, שיעור התלמידים המצטיינים בישראל הינו נמוך יחסית וכן, ישראל מדורגת נמוך במדד של תשואה על ההשקעה בחינוך (בהשוואת ציוני המבחנים הבין-לאומיים להשקעה הכספית לתלמיד).

כמו כן עולה פער אדיר, של כ-100 נקודות בממוצע בציון הפסיכומטרי, בין הפונים לקריירת הוראה לבין כלל הסטודנטים באוניברסיטאות. לכל אלו ניתן להוסיף בעיות המאפיינות מערכות חינוך ברחבי העולם כגון גודלן של מערכות אלו המקשות על ניהולן והשינויים התדירים בעולם המצריכים גם היענות לדרישות התלמידים וההורים וגם חשיבה והתאמה לכלכלה העולמית ולשוק העבודה העתידי.

הדרך להתמודדות עם הסוגיות המורכבות הרבות עוברת בחדשנות, ובבסיסה, מחקר המאפשר לקדם את המערכת בצורה מושכלת על סמך נתונים וראיות. מצרך הכרחי ביצירת חדשנות הינו בסיס ידע מוצק ורחב שיאפשר פיתוח רעיונות חדשים. ממיפוי פעילות המחקר במערכת החינוך בישראל עולה כי על אף קיומם של גופי מחקר רבים במערכת החינוך, חלקם בעלי תרומה רבה (הבולטת ביותר הינה ראמ"ה) הרי שאין גורם מרכזי המאחד את צבירת הידע, משמש כיחידה הלומדת של המערכת, ומציע המלצות לביצוע על סמך הידע הנצבר שיביאו לפיתוחים חדשים, בחינתם, הטמעתם וניהולם. על כן אנו מסיקים שמערכת החינוך בישראל אינה פועלת באופן יעיל ומוסדר בהיבטים של ידע ולמידה, ואינה מתפקדת כארגון לומד, לא כל שכן כארגון מתפתח ומתחדש.

על רקע זה, דרושות לטעמנו, פעולות מתמשכות ומנגנוני חדשנות שיפעלו לאורך זמן ובאופן מובנה במערכת, ויתוו מדיניות חדשנית ומבוססת מחקר שתוכל להתמודד בהצלחה עם כלל האתגרים העומדים בפני המערכת.

מצגת ההרצאה מצורפת כקובץ PowerPoint בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים")


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  נשמע מאוד מעניין, היכן ניתן לקרוא את המאמר?

  פורסמה ב 10/09/2019 ע״י נעה מרצ'יני

  יש לנו ידע רב בנושא ומודל פדגוגי מובנה ליישום חדשנות בחינוך שיכול לממש את המטרות שציינת. המודל מתייחס לתכנית לימודים כמוצר שיש לתכנן אותו בשיטה של הנדסת מערכת – שמתחיל באיפיון והגדרת הצרכים של בעלי העניין של התכנית (בכל התחומים) ,הגדרת תוצרי הלמידה הרצויים שנגזרים מצרכים אלו (הכוללים ידע, יכולות ומיומנויות ברמות יישום שונות), תכנון פעילויות למידה המאפשרים רכישת תוצרים אלו, והגדרת קריטריונים להערכת תוצרי הלמידה שהסטודנטים רכשו – שהוגדרו מראש.נשמח להיפגש להציג לך את המודל, שמבוסס על מודל בינלאומי לחדשנות בחינוך ההנדסי, של ארגון CDIO (www.cdio.org

  פורסמה ב 09/03/2015 ע״י מלני סמסון
  מה דעתך?
yyya