חדר מחקר: ספר שמואל – מרכז למידה

מקור: הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים: "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת
 

המיזם, חשיבותו והרקע
"חדר מחקר" העוסק בתוכנו של ספר שמואל הוא דוגמה המוצעת להוראה חלופית בתחומי דעת שונים. הוא בנוי "כמרכז למידה" שבו כעשרים "תחנות חקר".
בתחנות משימות שבהן משולבים מרכיבים הלקוחים מתחומי דעת שונים. בכל משימה ממצא ארכיאולוגי מדומה שבו רמזים לתעלומה של דמות או אירוע. על התלמיד לפצח את התעלומה בדרכי חקירה מגוונות המזכירות את המודל של דיואי (דיואי 1933):
1. הצגת הבעיה
בירור משמעות הבעיה.
2. אלטרנטיבות
העלאת אפשרויות שונות לפתרון הבעיה.
3. מידע
גיוס כל המידע הידוע מן המקורות שעליהם מתבסס "חדר המחקר". לאור המידע העלאת נימוק לכל אחד מן הפתרונות האפשריים לפיצוח הבעיה.
4. סינתזה/ תשובה
בחינת טיבו של כל אחד מן הנימוקים (הנסמכים על הרמזים המוצגים בתיאור התעלומה ובממצא הארכיאולוגי המדומה) המיוחסים לכל אחד מן הפתרונות האפשריים. בהתאם לבחינה הכרעה והגעה למסקנה.
5. הערכת המסקנה
הערכת התשובה - האם היא המענה המתאים לשאלה המקורית שהוצגה במשימה.
6.ארגון ודיווח המסקנות
רישום התשובה בהתאם לנדרש.
מעבר לפעילויות הלימודיות המאפיינות מרכז למידה בכלל במיזם המוצע מזדמנות לתלמיד פעילויות ייחודיות שבאמצעותן הוא חווה תהליכי למידה מאתגרים ומעניינים המגבירים את המוטיבציה ללמידה.


תמצית הפעילויות המוצעות ללומד הן:
1. נטילת חלק בהתרחשויות מתקופת המקרא על ידי תרגומן של אלה לחוויות עכשוויות.
2. התחקות אחר דמויות ואירועים מההוויה המקראית בדרך חקירה בלשית.
3. בתהליך ביצוע המשימות מזדמנים לתלמיד מפגשים עם מושגים מתחומי דעת שונים המרחיבים את אופקיו מעבר לתחום הדעת שבו עוסקות המשימות שלפניו.
מרכז הלמידה המוצע נבדל ממרכזי הלמידה הנהוגים בדרך כלל במדעי הרוח. במרכזי למידה אלה שולט המורה באופן מוחלט בעיצובם של חומרי הלמידה ובתכנון תהליך הלמידה שחווה התלמיד (ראה: לזרוביץ, תשמ"ד). לעומת מרכזים אלה במרכז המוצע המורה יוצר סביבה לימודית מאתגרת ומעניינת שמאפשרת לתלמיד לחוות תהליכי למידה עצמאיים.

ההשתמעות להכשרת מורים
1. התנסות בבניית מרכז למידה מן הסוג המוצע מפתחת את כושר היצירתיות של פרח ההוראה לקראת עבודתו כמורה.
2. מיזם זה מעמיד לפני פרח ההוראה דוגמה להוראה חלופית הניתנת ליישום בתחומי דעת שונים.

דרך ההפעלה
בכל אחת מתחנות החקר: ממצא ארכיאולוגי מדומה, תיאורו ומשימה.
בכניסה ל"חדר המחקר" מצטייד התלמיד בתדריך ובדף למילוי התשובות למשימות.
התלמיד פועל בהתאם להנחיות- רושם את התשובה במקום המתאים ומציין את מקורה. סדר הפעילות בתחנות בהתאם לבחירת התלמיד. בגמר מילוי דף התשובות התלמיד מוסר אותו למורה ומקבל עליו משוב מיידי. אם שגה התלמיד הוא חוזר אל התחנות שבהן שגה ומתקן.
הפעילות ב"חדר המחקר" עשויה לשמש כתהליך למידה, כליווי לתהליך למידה או כסיכום. אפשר שהפעילות תהיה רציפה או שתתקיים בפרקי זמן נפרדים. משך הפעילות משני שיעורים ועד לארבעה.
עבודת החקר במרכז זה היא יחידנית אבל מתאימה גם לקבוצות קטנות.
במהלך השנים שבו הופעל "חדר המחקר" למדו בו כאלפיים תלמידי כיתות ז' שהגיעו מבתי ספר שונים. תלמידים ומורים דיווחו שהפעילות הלימודית מעניינת ובלתי שגרתית.

דוגמאות למשימות  - ראו באתר הכנס

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya