"זה מקום לבנות, תכבדו את זה": מה נערות בסיכון מרגישות בנוגע לנוכחות גברית במתקנים סגורים

מאת: Tehila Hertz

Hertz, T. (2020). "This is a place for girls; respect that”: How at-risk girls feel about male presence in locked residences. Children and Youth Services Review, 118, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105380

עיקרי הדברים:

 • נערות בסיכון במוסדות סגורים עלולות להרגיש אי נוחות עקב נוכחותם של מדריכים גברים במתחם
 • האינטראקציה עם מטפלים גברים, במיוחד אם כללה מערכת יחסים של פיקוח ושליטה, עוררה בנערות תחושות קשות
 • מגע פיזי שנדרש לריסון הבנות עורר פלאשבקים של התעללות מינית והתעללות בילדות

מחקר זה, לראשונה, ביקש להקשיב לקולותיהן של נערות בקצוות קשת הסיכון בישראל השוכנות במוסדות נעולים, ולחוויות שעברו במגורים במתקנים שבהם חלק ניכר מהצוות האחראי על רווחתן מורכב מגברים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא נוער בסיכון

הנוכחות הגברית במתקני העלייה הנעולים, שכללה פיקוח ובקרה, עוררה פלאשבקים מהעבר הקשה ותגובות מורכבות מצד הבנות למציאות זו. בנות אלו, שכולן מגיעות מרקע משפחתי קשה שכלל ניצול והתעללות מינית, וכן דיכוי מגדרי, הביעו ביקורת בהיבטים רבים על נוכחותם של מטפלים גברים בחלקים האינטימיים ביותר של חייהן במוסדות אלו.

ראיונות נערכו עם 11 נערות שהתגוררו במוסדות אלו בכל פרק זמן שבין מספר חודשים לעשר שנים  לפני הראיון, והתקיימו במחצית השנייה של 2019. המרואיינות אותרו בשיטת "כדור שלג", ורואיינו באמצעות שיטת "סיפור החיים שלך", כדי למזער את הנוכחות וההכוונה של המראיין ולתת למרואיינות להתבטא בדרכן.

על רקע זה, הקושי שחוות הבנות בלט במיוחד בנושאים הבאים:

 1. נוכחות גברית בסביבה נעולה שאינה מאפשרת פרטיות מלאה, לרבות בחדרי השירותים ובהקשר של חפצים אישיים;
 2. נוכחותם של גברים צעירים כעניין הגורם לבלבול בקרב הבנות, שלא הורשו לפגוש בנים בגילם;
 3. השגחה גברית כטריגר לחרדה, הקשורה בעיקר להשגחה לילית;
 4. השגחה גברית הקשורה למשמעת, שכללה לרוב שימוש בכוח פיזי, ואשר עוררה רגשות עזים. גם כאשר המשמעת לא כללה שימוש בכוח פיזי - עצם העובדה שהשליטה הגברית הייתה נוכחת בחייהן גרמה לילדות, שחוו דיכוי מגדרי קשה לאורך ילדותן, לתחושות עזות ולתחושה שהן נסוגות לאחור.

סקירת הממצאים מעלה כי יש לשקול היטב את קבלתם של אנשי צוות גברים לאינטראקציה יומיומית במוסדות סגורים לנערות, ובפרט, בבית המיועד לאוכלוסייה שסבלה מהתעללות מינית ואפליה מגדרית חמורה. עם זאת, חשוב להדגיש כי אין לבטל כל נוכחות גברית במוסד לנערות עם רקע של התעללות וניצול. היכרות עם דמות גברית אמינה ומיטיבה עשויה להיות אמצעי לשינוי חיובי בדפוס התקשורת של בנות עם גברים.

נדרש מחקר נוסף כדי לבחון את נקודת המבט של המטפלים במוסדות סגורים אלו. המחקר המשלים יחד עם ממצאי מחקר זה יהוו נקודת מוצא לשינוי מדיניות משמעותי בנושא. הדבר יביא לטיפול יעיל יותר בבנות השוהות במוסדות אלו כדי שיוכלו לשקם את חייהן ולצאת לחיים נורמטיביים בבוא העת.

 

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya