ויסות של הנעה: היבטים הקשריים וחברתיים

מאת: C.A Wolters

Wolters, C.A. (2011). Regulation of motivation: Contextual and social aspects. Teachers College Record, 113, 265-283.

 

רקע: מודלים של למידה בוויסות עצמי נמצאו בשימוש נרחב כדרך להבין כיצד תלמידים/לומדים מבינים, עוקבים ומנהלים את התפקוד האקדמי שלהם. ויסות ההנעה (motivation) הנו היבט של למידה בוויסות עצמי המתאר את מאמצי התלמידים/לומדים לשלוט על ההניעה או עיבוד ההנעה שלהם. ויסות ההנעה כולל את ידע התלמידים/לומדים, המעקב, והניהול הפעיל של ההניעה או עיבוד ההניעה.

מטרה: מטרת המאמר היא משולשת. (א) מוצגת הבנה מושגית של וויסות ההנעה המדגישה שלושה היבטים יסודיים. היבטים אלה הם ידע ההנעה, מעקב אחר ההנעה, והשימוש באסטרטגיות כדי לווסת את ההנעה; (ב) נסקרת עבודה אמפירית קודמת המתעדת את ויסות ההנעה על פני הקשרים. עבודה זו מעידה על כך שתלמידים בשלבי התפתחות שונים משתמשים באסטרטגיות לוויסות הנעה ושהשימוש שלהם משתנה בהתאם למטרה האקדמית או ההקשר; (ג) נדונות השפעות חברתיות על ההתפתחות ויסות ההנעה הכוללות דיגום (modeling), יצירת פיגומים (scaffolding), הוראה ישירה, ותהליכים חברתיים-תרבותיים.

מערך המחקר: מאמר זה הוא חיבור אנליטי שבו מחקר נבחר קודם נסקר בקצרה בלבד.

מסקנות/המלצות: באופן כללי, נטען שוויסות הנעה הוא היבט חשוב של למידה בוויסות עצמי שיש לחקור יותר לעומק. מצוינים אפיקים ספציפיים למחקר עתידי הכוללים עבודה הבוחנת ידע של תלמידים ומעקב אחר הנעה, כיצד ויסות של הנעה משתנה על פני הקשרים, וכיצד תהליכי הוראה ותהליכים חברתיים משפיעים על התפתחותו.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

ראה גם :

השפעתה של הסביבה הלימודית על תהליכי ויסות עצמי ומוטיבציה של תלמידים

ויסות עצמי בלמידה

פרספקטיבה של ויסות עצמי בלמידה בהערכה כיתתית בחטיבת הביניים

תפקידה של ההנעה החברתית ב- e-learning: כיצד היא משפיעה על השימוש בכלים אינטראקטיביים של תקשוב חינוכי ועל ההצלחה של כלים אלה?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya