והוא לבדו לומד כאן?

מקור: גולשים בקשר 19, משרד החינוך, האגף לחינוך יסודי
 
 
בין הסוגיות שהתעוררו עם התפשטות השימוש באינטרנט נמצא, למשל, את השימוש בגופנים השונים, שהוא קל להבנה ואף להקניה. אבל לפחות אחת מהסוגיות היא מורכבת, ואף מבלבלת: האינטרנט מאפשר פרסום אישי במרחב הציבורי. נעשה קשה להבחין היכן האישי מסתיים והציבורי מתחיל. בכלל, קשה להבדיל בין השניים: אדם שכותב, לכאורה, לעצמו, גם מפרסם את הכתיבה ה"אישית" הזאת לעיני כל באתר. לנגד עינינו מתהווה סוג חדש של כתיבה – מה שאפשר לכנות כתיבה אישית/ציבורית. נכון להיום, מדובר בסוג כתיבה שכלליה עוד נמצאים בתהליך של התגבשות, ולכן המערכת החינוכית מתקשה להקנות אותם. אבל בדיקה של מאפייני הכתיבה הזאת מראה שהשתמעויותיה בתהליכי הלמידה רבות משמעותיות
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya