התקדמות בידע מתמטי עבור הוראה

מאת: Mark Hoover

Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Ball, Deborah L.; and Lai, Yvonne (2016). Making Progress on Mathematical Knowledge for Teaching. The Mathematics Enthusiast, 13(1&2), 3–34.

המאמר מציג מחקר הבוחן את ההתפתחויות שנעשו על ידי חוקרים לגבי המושג של ידע מתמטי עבור הוראה. הנושאים שנידונו כוללים את טכניקת הסקר שאומצה על ידי מחברי המחקר, ההערכה של המחברים לגבי מחקרים שונים שנערכו כגון: "ידע מתמטי עבור הוראה והבהרת משימה" (Mathematical Knowledge for Teaching and Task Unfolding) והצעותיהם של המחברים למחקר עתידי אודות המושג.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

התרומה של קורס הכשרת מורים בפועל למתמטיקה להתפתחות המקצועית של מורי בית הספר היסודי בישראל

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya