התפתחות ולמידה : ויגוצקי בגן הילדים


כתבה: חני יוסף


בעבודה זו מנסה חני יוסף לבחון כיצד משתלבת הגישה החינוכית של ויגוצקי ומשתקפת בגן הילדים.
את התיאוריה של ויגוצקי בוחנת חני יוסף במסע בין כותלי הגן המהווה קרקע פורייה ליישום משנתו. היא מתחילה בהתייחסות לארגון הסביבה החינוכית, המהווה תשתית לעשייה החינוכית בגן. בניית סביבה חינוכית איכותית צריכה על פי ויגוצקי ליצור תנאים מתאימים להתפתחות הילד.

אחת ההנחות הבסיסיות של תיאוריית ויגוצקי, היא כי התפקוד הקוגניטיבי של האדם צומח על רקע מבנים תרבותיים מאורגנים של אינטראקציה חברתית .
ראה גם : התפתחות ולמידה: גישתו של ויגוצקי

ראה גם : השוואה בין פיאז'ה ובין ויגוצקי

ספר חדש על חשיבות החינוך ההתפתחותי בכיתות היסוד וגני הילדים

התיאוריה של ויגוצקי ויישומה בהכשרת מורים

לב ויגוצקי: למידה בהקשר החברתי - התפתחות התהליכים הפסיכולוגיים הגבוהים


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    הנחת היסוד של ויגוצקי היתה כי התפקוד הקוגניטיבי של האדם צמח *מתוך* האינטראקציה החברתית ו*מתוך* שימוש בכלים. הוא היה מרכסיסט חינוכי לעילא ולעילא. נא לא להסתיר זאת וכדאי גם לא לעוות את משנתו. הוא לא קיבל את היחיד כיוצר התיפקודים הקוגניטיביים, אלא את החברה. מכאן צמחה האמונה בלמידה של חברה כמו החשיבה של הקולקטיב בקיבוץ ובקולחוז.

    פורסמה ב 07/12/2012 ע״י יהושפט גבעון
    מה דעתך?
yyya