התפקיד של הנוכחות החברתית ושל המשוב בתכנית מקוונת של אימון הדדי בין עמיתים עבור סטודנטים להוראה

Marieke Thurlings, Marjan Vermeulen, Theo Bastiaens, Sjef Stijnen. "THE ROLE OF FEEDBACK AND SOCIAL PRESENCE IN AN ONLINE PEER COACHING PROGRAM FOR STUDENT TEACHERS", Australasian Journal of Educational Technology, 2014, 30(3).

מחקר זה התמקד במתן משוב בלמידה מקוונת ובמשוב המומשג כתהליך של אינטראקציה חברתית. למידה מקוונת נשענת על אינטראקציה חברתית, המושפעת מרגשות של נוכחות חברתית. על כן, המחברים חקרו את מתן המשוב המקוון הנתפס והמתקבל, ואת הלכידות ביניהם. בנוסף, המחברים חקרו את ההשפעה של הנוכחות החברתית על תהליכי מתן המשוב.

המשתתפים היו 16 סטודנטים הולנדיים להוראה, שהשתתפו במשך שנה אחת בקורס להכשרת מורים מותאם אישית לסטודנטים לתארים מתקדמים. הסטודנטים השתתפו בתכנית מקוונת של אימון הדדי בין עמיתים תוך שימוש בתוכנת סקייפ. הנתונים נאספו משמונה משתתפים שונים ומ-966 התבטאויות משוב.

כדי לקבוע את האיכות של המשוב שהתקבל, נעשה שימוש במכשיר תצפיתי. בנוסף, מולא שאלון שפנה לתפיסות לגבי משוב של הסטודנטים להוראה ולרגשותיהם לגבי נוכחות חברתית.

הממצאים הראו שמשתתפים שהיו בעלי תפיסות גבוהות יותר לגבי המשוב שקיבלו, תפסו את המשוב בצורה אפקטיבית יותר מאשר משתתפים בעלי תפיסות נמוכות יותר. הרגשות לגבי הנוכחות החברתית השפיעו על המשוב הנצפה והנתפס, אולם פריטים של נוכחות חברתית זקוקים לאימות נוסף.

למחקר זה יש השלכות מעשיות לגבי מתן משוב מקוון אפקטיבי כמו גם לגבי השקפה הוליסטית יותר של התהליכים של מתן משוב בקרב מורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya