התפיסות והלמידה של הסטודנט בכיתה הפוכה של קורס אלגברה ליניארית

מאת: Betty Love

Love, Betty, Hodge, Angie, Grandgenett, Neal and Swift, Andrew W. "Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course", International Journal of Mathematical Education in Science & Technology. Apr2014, Vol. 45 Issue 3, p317-324. 8p.


סגנון ההוראה של ההרצאה המסורתית היה לאורך זמן הנורמה השלטת בקורסים של מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (STEM ) במכללה, אבל מודל הוראה חדשני, המסתייע בהתקדמויות עכשוויות בטכנולוגיה, צובר פופולריות ברחבי הקמפוסים במכללות.
מודל חדש זה הופך את פרדיגמת הכיתה, בכך שהסטודנטים לומדים את המושגים הראשוניים של הקורס מחוץ לכיתה, בעוד שזמן השיעור שמור ללמידה מאותגרת בעיות פעילה יותר ולפעילויות של פרקטיקה.

המחקר כלל 55 סטודנטים שלמדו בשני חלקים של קורס אלגברה ליניארית, תוך שימוש בפורמט ההרצאה המסורתית בחלק אחד של הקורס ובמודל הכיתה ההפוכה בחלק האחר.

מאוחר יותר, ציפו מהסטודנטים להתכונן לשיעור באותה דרך, כגון: צפייה בהקלטה דיגיטלית של צילום מסך המחשב (screencast) שהוכנה על ידי המנחה, או קריאה בספר הלימוד או קריאת ההערות של המנחה.

המחקר בחן את הבנת התוכן של הסטודנט ואת התפיסות לגבי הקורס.

הבנת התוכן נמדדה על ידי הביצוע בבחינות בקורס.

מהממצאים עולה כי הציונים של הסטודנטים שלמדו בכיתה ההפוכה במבחן המסכם של הקורס עלו באופן משמעותי יותר בין הבחינות העוקבות בהשוואה לסטודנטים שנכחו בחלק של ההרצאה המסורתית.

התפיסות של הקורס הוצגו על ידי סקר שנערך בסוף הסמסטר.
תוצאות הסקר ציינו כי הסטודנטים בכיתה ההפוכה היו מאוד חיוביים לגבי ההתנסות שלהם בקורס, ובמיוחד העריכו את שיתוף הפעולה בין הסטודנטים לבין הרכיבים הלימודיים של הוידאו.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
כיתה הפוכה- תמונת מצב 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya