התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות (Social Emotional Learning; SEL) והטמעתן במערכת החינוך

רן ע', רומי, ש' ויוספסברג-בן יהושע, ל' (2018). התערבויות לטיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות (Social Emotional Learning; SEL) והטמעתן במערכת החינוך סקירה זו מתמקדת בתוכניות לקידום למידה חברתית רגשית ובתוכניות התערבות לפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים והטמעתן במערכות החינוך בישראל ובעולם. הסקירה דנה בגורמים המשפיעים על אפקטיביות של תוכניות לקידום מיומנויות חברתיות ורגשיות (Social Emotional Learning; SEL). במסגרת זו נבחנה המדיניות החינוכית ברמה עירונית, אזורית וארצית להטמעת למידה חברתית ורגשית. מהספרות המקצועית עולה כי לתוכניות התערבות ללמידה חברתית ורגשית יתרונות רבים עבור תלמידים בכל הרמות, עבור צוותים בית ספריים ועבור המוסד האקדמי. מרבית התוכניות אכן מובילות להישגים חיוביים בפיתוח כישורים חברתיים ורגשיים, ומוכיחות שלמידה חברתית ורגשית מצמצמת התנהגויות בסיכון ומשפרות הישגים לימודיים בכל שכבות הגיל ובקרב אוכלוסיות שונות. עם זאת, ישנם אתגרים רבים הטמונים בהטמעת התוכניות הללו, שראוי כי מקבלי החלטות יתייחסו אליהם בכובד ראש, ובהם:
 1. העדר מחקרי אורך על אפקטיביות התוכניות לאחר שלוש שנים מיום הקידום ואילך.
 2. תוצאות מעורבות בנוגע להצלחת תוכניות שעברו מהקשר תרבותי אחד למשנהו.
 3. העדר אחידות בהקשר למדדים, כלי הערכה ואיסוף נתונים.
הסקירה הוגשה ליזמה למחקר יישומי בחינוך – האקדמיה הישראלית למדעים. לסקירה המלאה לקריאה נוספת לנווט בפדגוגיה: היכולות המתפתחות של ילדים ללמוד מאינטראקציות פדגוגיות ׳המחנך הרגשי׳ - מודל לפיתוח יכולות רגשיות בקרב מורים  

  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  חומר רב ומקיף שקידם אותי בעבודה הסמינריונית. תודה

  פורסמה ב 26/03/2024 ע״י אביטל

  חומר רב המקיף את הנושא שקידם אותי בעבודה. תודה

  פורסמה ב 13/07/2023 ע״י sheya unna

  מאמר מעולה, עם הרבה ידע מקיף ועזר לי מאד בפרויקט.תודה

  פורסמה ב 31/03/2020 ע״י רות כהן
  מה דעתך?
yyya