התנסות בדגם 'אקדמיה כיתה' בהשוואה להתנסות בדגם מסורתי כפי שמעריכים סטודנטים מהחברה היהודית וסטודנטים מהחברה הערבית

מילות מפתח: אקדמיה כיתה

רונן, א', דניאל-סעד א' והולצבלט, ר' (2018). "התנסות בדגם 'אקדמיה כיתה' בהשוואה להתנסות בדגם מסורתי כפי שמעריכים סטודנטים מהחברה היהודית וסטודנטים מהחברה הערבית". דו"ח מחקר שנערך בהמלצת ועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת

ההיענות לתכנית "אקדמיה-כיתה" בשנת תשע"ו היתה נמוכה, בעיקר במכללות מהחברה היהודית במרכז הארץ: המקורות למורים בחינוך הממלכתי. עניין זה מפתיע, משום שהתוכנית מציבה את שילוב הלמידה הפרקטית–תיאורטית כמרכיב מרכזי בהכשרה להוראה, ויכולה לסייע בפתרון דילמות הקשורות בהתפתחות מקצועית של הסטודנטים ובהכנה מיטבית לקראת עבודתם כמורים.

במטרה להבין את  ההבדל בין התנסות בדגם "אקדמיה כיתה" לבין התנסות בדגם מסורתי, כפי שמעריכים סטודנטים מהחברה היהודית וסטודנטים מהחברה הערבית, נוסחו השאלות הבאות:

א. מה הם ההבדלים בין התנסות בדגם "אקדמיה כיתה" לבין התנסות בדגם מסורתי, כפי שמעריכים אותם סטודנטים ממכללות מהחברה היהודית וסטודנטים ממכללות מהחברה הערבית?

ב. מהם ההבדלים בין סטודנטים ממכללות מהחברה היהודית לבין סטודנטים ממכללות מהחברה הערבית לגבי הערכותיהם את ההתנסות בדגם  "אקדמיה כיתה" בהשוואה להתנסות בדגם מסורתי?

המחקר כלל 203 סטודנטים ממגוון התמחויות בשנה השלישית להכשרתם בהוראה,  מהם 107 סטודנטים השיבו על שאלון עם סיום התנסות בדגם מסורתי (40 סטודנטים לומדים במכללות מהחברה היהודית, 67 סטודנטים לומדים במכללות מהחברה הערבית), ו-96 סטודנטים השיבו על שאלון עם סיום התנסות בדגם  "אקדמיה כיתה" (39 לומדים במכללות מהחברה היהודית, 57 לומדים במכללות מהחברה הערבית).

המחקר כמותי, מבוסס על שאלון עמדות שכלל שאלות סגורות ושאלות פתוחות. השאלות הסגורות בוחנות עמדות והערכות של סטודנטים ביחס לפרמטרים שהוגדרו מראש על ידי החוקרות:

 

א. ידע של הסטודנטים (אודות - תוכן, תלמיד, הוראה והורים);

ב. תועלת ההתנסות  לסטודנטים (בסיוע של - צוות ופדגוגיה); והחשיבות שייחסו הסטודנטים לשיקולי הדעת של המשתתפים (צוות, הדרכה כללית, הדרכה דיסציפלינארית, ועצמי); השאלות הפתוחות התייחסו לחוויות, רגשות, ותובנות לגבי ההתנסות ואפשרו נקודות מבט של הסטודנטים לגבי תחושות, חוויות, מחשבות ורעיונות שעלו ביחס להתנסות.

בניתוחי ה -    MANOVA  2X2 [דגם התנסות X חברה] נמצאו הבדלים מובהקים בין הערכותיהם של הסטודנטים את ההתנסות בדגם "אקדמיה כיתה" לבין הערכותיהם את ההתנסות בדגם מסורתי; וכן נמצאו הבדלים מובהקים בין הערכותיהם של סטודנטים מהחברה היהודית  לבין סטודנטים מהחברה הערבית. בנוסף, נמצאה אינטראקציה מובהקת בין [דגם התנסות X חברה] בהתייחס למדדים הבאים: תועלת – של צוות ופדגוגיה, שיקולי דעת – של צוות, הדרכה כללית והדרכה דיסציפלינארית.  החלק האיכותני של המחקר חשף גורמים עליהם הצביעו הסטודנטים כהזדמנויות ואתגרים. בחינה ודיון בממצאים אלו יתרמו לבחינת צעדים לשיפור ההתנסות בדגם "אקדמיה כיתה".

לקריאה נוספת

אקדמיה כיתה: בשורה חדשה או "עוד מאותו דבר"?

הכרה חמה במורים: לקראת למידה משמעותית של מורים במסגרת רפורמת אקדמיה-כיתה

 

 

 


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  שלום רב,
  שמי דר׳ צבי לירז, מנחה וחוקר במכללת אחווה את נושא אקדמיה גן בחברה הבדואית.

  אשמח מאד לקבל מידע נוסף על ממצאי ותובנות המחקר שלכן,

  בברכה
  0524441392

  פורסמה ב 29/03/2020 ע״י צבי לירז
  מה דעתך?
yyya