התנסויות בשדה בהכשרת מורים: התפיסות והאיכויות של רפלקציות כתובות

Mustafa Ulusoy. Field experiences in teacher education: the perceptions and qualities of written reflections, Teaching in Higher  Education, Volume 21, Issue 5, 2016, pages 532-544

מטרת המחקר הייתה להעריך את התפיסות של פרחי הוראה הקשורות להתנסויות בשדה ואת האיכויות של הרפלקציות הכתובות שלהם.

נותחו אלפיים וארבע מאות ערכי יומן שנכתבו בידי 75 מועמדים להוראה בכדי לסווג האיכויות שלהם. בנוסף, נערכו ראיונות מובנים למחצה עם כל הנבדקים במחקר.

התוצאות הראו שמירב הערכים הכתובים סווגו כטכניים. אחוז קטן בלבד מהנבדקים הגיע לרמה הגבוהה ביותר של רפלקציה שכונתה טרנספורמטיבית.

במהלך ההתנסויות בשדה, לפרחי ההוראה היו בעיקר סוגיות ותפיסות הקשורות לעצמי, למורים המאמנים ולתלמידים.

בסיום ההתנסויות בשדה, הם המליצו להתחיל את קורסי הפרקטיקום מהשנה הראשונה של המחלקה ולהגביר את השעות השבועיות של הקורסים הללו.

חשוב לציין שפרחי ההוראה זקוקים לידע ולפרקטיקות נוספים לגבי הרפלקציה, הכתיבה הרפלקטיבית והאיכויות של הרפלקציה.

קישור לתקציר המאמר לאנגלית

ראו גם:

פיתוח מקצועי באמצעות רפלקציה בהכשרת מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya