התנהגות אוריינית כמדד להצלחה בקריאה בכיתה א' בגישת השפה כמכלול

מקור:

 Proceedings of the fourth conference on teacher education June 23-27, 2002. Achva college of education, Israel.

מחקר זה אינו עוסק בהשוואה בין שיטות קריאה, אלא בהשוואת שני כלי אבחון הבודקים מוכנות לקריאה. האבחונים הם "התנהגות קריאה בספר מוכר" הבודק אסטרטגיות של קורא מתחיל וכלי אבחוני שני הבודק תפיסות וחשיבה הנקרא "מוכנות". לצורך המחקר נבחר בית הספר הדוגל בשיטת השפה השלמה וכל הכיתות עובדות לפי הפילוסופיה של השפה השלמה.

מטרת המחקר לבדוק איזה כלי יעיל יותר ויכול לנבא הצלחה או כישלון בראשית לימוד הקריאה. המחקר בודק את תוקף הניבוי של הצלחה בקריאה בראשית הקריאה בכיתה א' לפי מדדים התנהגותיים, איתור מקומו של הילד ברצף האורייני, תוך השוואה למדדים המאתרים בשלות ומיומנויות למידה.

ראו גם:
http://portal.macam.ac.il/article/%d7%94%d7%aa%d7%a0%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-%d7%9b%d7%9e%d7%93%d7%93-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9b%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%90

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya