התנגדות היא חסרת תועלת! – האמנם?

Powell, D. (2013, April 12). Resistance is futile! – Or is it? Contemplating an end to our national obsession with tests, one teacher candidate at a time. Teachers College Record. Retrieved April 24, 2013,

להשפעה השלילית המתמשכת של המבחנים הסטנדרטיים כמנגנון העיקרי של אחריותיות שאושר בארה"ב במסגרת החוק "שום ילד לא נשאר מאחור" (No Child Left Behind) יש השפעה הרסנית על הוראה ולמידה בבתי הספר בארה"ב . מחבר המאמר מציין שכמורי מורים, עלינו להיות יצירתיים וזהירים בבואנו ללמד מורים לעתיד על הסכנות באמון רב מדי בציוני מבחנים ותכניות הערכה. אולם שינוי יכול, ואכן אולי חייב, להתחיל להתרחב בכיתה אחת בכל פעם. בהתייחס לכל האנשים והגורמים החינוכיים בארה"ב הנמצאים בחזית בצאתם נגד ההשפעה של המבחנים, נראה שמורי המורים בארה"ב , על פי רוב, בולטים בהיעדרם.

לדעת מחבר המאמר הגיעה השעה כי מורי המורים בארה"ב ייכנסו לדיון. כדאי לשאול: כמה תשומת לב ניתנת היום במערכת הכשרת המורים בארה"ב לביקורות על מבחנים ומדיניות "שום ילד לא נשאר מאחור"—הקשורות למחקר חינוכי מבוסס—בתכניות הכשרת מורים שאנו מכירים או קשורים אליהן? אם התשובה היא לא הרבה, זה בדיוק הזמן להתחיל ולשנות את השיח החינוכי בארה"ב.

ראה גם :
האם אפשר למדוד חינוך? האם אתם יכולים להגדיר את משמעות החיים?

"מקצועות שדורשים שינון נעלמים; כישורים של פעם לא רלוונטיים"


ציונים זה לא הכל

ראה גם:  מאמרים נוספים של המחבר בפורטל מס"ע
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya