התמחות בהוראה למורים מתחילים בבתי ספר ערביים בדווים בנגב

מקור וקרדיט:
רוידה אבו ראס "התמחות בהוראה למורים מתחילים בבתי ספר ערביים בדווים בנגב" , דפים , גיליון מס' 50, תש"ע 2010 .ע"ע 160-185.
 המאמר מציג ממצאי מחקר דו-שנתי שנערך בבתי ספר בדווים בנגב. מטרת המחקר הייתה לבדוק את תרומת  מרכיבי תכנית הסטז' העיקריים- החונך וסדנת הסטז'- למתמחים בהוראה בשנתם הראשונה, תוך כדי השוואה בין קבוצות מורים: מורים מקומיים (ערבים בדווים מהנגב) לעומת צפוניים (ערבים שבמקור הם מערים ומיישובים בצפון הארץ ובמרכז) , מורים לעומת מורות, מורים המלמדים ביישובים מוכרים לעומת כאלה המלמדים ביישובים לא מוכרים.
במחקר לקחו חלק 175 מורים מתמחים , שהשתתפו בסדנאות סטז' בשלוש מכללות: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע , אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך והמכללה האקדמית בית ברל. המורים ענו על שאלון שחובר למחקר זה. בנוסף לשאלון נערכו ראיונות והתקיימה צפייה בסדנאות הסטז' במכללות. נבנו מדדים עבור שלושה התחומים שבהם מצופה לראות את תרומת הסטז' למתמחים ( רגשי , מקצועי ואקולוגי-ארגוני). נעשו ניתוחי שונות דו-כיווניים של תרומת הסטז' לכל אחד ממרכיביו לפי תחום , מגדר ואזור מגורים ומוכרות היישוב שביה"ס נמצא בו.
נמצאו הבדלים מובהקים בהערכת תרומת הסטז' בשלושת התחומים לפי מקום מגורי המורה והמגדר שלו, אך לא נמצא הבדל בין הערכות המתמחים המקומיים לצפוניים ביישובים המוכרים והלא-מוכרים. מניתוח האינטראקציה בין המרכיבים ובין המתמחים עלה , שתרומתם של המרכיבים גבוהה יותר במישור המקצועי אצל המקומיים, אך אין הבדלי הערכה בין המקומיים לצפוניים במישור הרגשי. למתמחים יש הערכה רבה כלפי החונך, אך המקומיים מעריכים אותו יותר מהצפונים.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya