התמודדות עם האתגרים של רפורמה חינוכית בעולם הערבי

Karami Akkary, Rima. "Facing the challenges of educational reform in the Arab world", Journal of Educational Change, May2014, Vol. 15 Issue 2, p179-202

מאמר זה מאתר ודן בהיבטי המפתח של הגישות הנוכחיות לרפורמה בבית הספר בעולם הערבי כנגד הרקע של מה שמקובל כיישומים הנבחרים בספרות הבינלאומית לגבי השינוי החינוכי והרפורמה האפקטיבית בבית הספר.

המטרה העיקרית של מאמר זה היא להדגיש את ההנחות ואת הפרקטיקות, שנחקקו באופן עמוק, שעשויות ליצור חסמים עבור הרפורמטורים המעוניינים ביישום אפקטיבי של הרפורמה החינוכית בעולם הערבי.

המאמר מסתיים בהמלצות המעודכנות מהספרות הבינלאומית העכשווית לגבי רפורמה אפקטיבית בבית הספר, שהוערכו בהבטיחם התגברות על החסמים שזוהו ועל השגת רפורמה אפקטיבית ובת קיימא באזור.

בעוד שלמקרה של הרפורמה באזור הערבי יש מאפיינים ייחודיים משלו, הוא חולק רבים מהאתגרים של התמודדות עם רפורמה עם מדינות מתפתחות אחרות.

הלקחים שנלמדו באזור זה מציעים תובנות מבטיחות לרפורמטורים באזורים מתפתחים אחרים של העולם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya