התכנית "פנינים במערכת"

"פנינים במערכת" היא תכנית שמטרתה להביא לפיתוח עצמאי של תכניות בית-ספריות בחינוך לחשיבה בהתבסס על למידה מתכניות מצטיינות בתחום.
לתכנית שני שלבים עיקריים:
א.    זיהוי תכניות מצטיינות: במאי 2007 נשלח "קול קורא", אל כלל בתי הספר בארץ ובו הם התבקשו לשלוח למזכירות הפדגוגית תכניות מפתחות חשיבה שפותחו בבית הספר והמועברות בו. מתוך כ-70 פניות זוהו 15 תכניות מצטיינות ועוד 23 תכניות טובות, בעלות פוטנציאל להתפתח לדרגת מצוינות בחינוך לחשיבה. כל התכניות הללו מוצגות בחוברת שתופץ בראשית שנת הלימודים התשס"ט.
ב.    הקמת חממות פיתוח לבניית תכניות בית ספריות – קבוצות למידה הכוללות מפקחים, מנהלים וצוותים מובילים מכמה בתי ספר: מטרת קבוצות הלמידה היא שכל צוות בית-ספרי המשתתף בהן יפתח את הכיוון ואת התכנית העצמאיים שלו לשילוב פיתוח החשיבה בתהליכי ההוראה והלמידה בבית הספר. בחממות הפיתוח יכירו המשתתפים לעומק חלק מהתכניות המצטיינות שישמשו מקור למידה והשראה עבורם.
הנחות היסוד העומדות בבסיס התכנית
א.   בשטח מתקיימים תהליכים איכותיים, ואחד מתפקידי המטה הוא ליצור את ההזדמנויות להעברת הידע הזה ולהבליט עשייה בכיוונים הרצויים מבחינה מערכתית.
ב.    בית הספר הוא היחידה המערכתית והמשמעותית ביותר בהשפעה על תהליכי ההוראה והלמידה. מכאן שכדי ליצור שינוי אמיתי יש צורך לעסוק במסגרת הבית-ספרית ולסייע לה להטמיע תהליכי עבודה התומכים בעקרונות החינוך לחשיבה.
ג.    אין אפשרות "להעתיק" תכניות מבית ספר אחד למשנהו כפי שהן; יש צורך לאפשר לבתי ספר שיש להם הכוחות ליזום ולהוביל שינוי פנימי דרגות חופש בעיצוב הכיוון שלהם.
צורת הפעולה של חממות הפיתוח
א.   בכל חממת פיתוח ישתתפו 8-5 בתי ספר. מכל בית ספר יגיעו המנהל ועוד 3-2 נציגים מובילים שלו (לרוב מדובר ברכזים פדגוגיים, ברכזי מגמות ובמורים בכירים). בנוסף ישתתפו גם מפקחי בתי הספר.
ב.    החממות תופעלנה בתוך המחוזות ותבטאנה גם מטרות פדגוגיות מחוזיות.
ג.    מסגרת המפגשים של החממה תימשך 56 שעות, ולעתים אף יותר מכך, בתיאום עם המחוז.
ד.    החממה תכלול שני משכי עבודה:
       1)    פיתוח הכיוון הבית ספרי: 28 השעות הראשונות תכלולנה נושאים מתוך המבוא לחינוך לחשיבה, חשיפה והיכרות עם כמה תכניות מצטיינות ולאחר מכן סדנה לפיתוח הכיוון הבית-ספרי.
       2)    קבוצת עמיתים לליווי היישום: ב-28 השעות הנוספות (שתתקיימנה כחודשיים או שלושה לאחר הרצף הראשון) ילמדו משתתפי הקבוצה זה מזה, ינהלו מעקב משותף אחר היישום של תכניותיהם, וכן יעמיקו את הידע בתחום החינוך לחשיבה.
ה.   כל בית ספר המשתתף בתכנית יקבל גם 8 שעות לקיום השתלמות בית- ספרית. תכנית זו מוצגת כאן אמנם בפרק של חטיבות הביניים, אולם היא פועלת גם בבית הספר היסודי ובחטיבה העליונה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya