התבוננות בתפיסות עולם חינוכיות של סטודנטים להוראה באמצעות עבודה מטפורית

מקור:  "התבוננות בתפיסות עולם חינוכיות של סטודנטים להוראה באמצעות עבודה מטפורית, " בתוך: הזמנה למחול מטפורי: שילוב שפת הדמיון והמטפורה בהכשרת מורים, מכון מופ"ת (סדרת תמה, תיאוריה ומעשה בהכשרת מורים), 2006. ע"ע  117-150.

המאמר מתאר תהליך עבודה עם סטודנטים להוראה שהתמקד בבירור תפיסת עולמם החינוכי. במאמר משולבות דוגמאות למטפורות שניתנו על ידי סטודנטים עם מטפורות אישיות ומקצועיות של הכותבת המשקפות את דרך ההנחיה שלה. המחברת (מנחת הסדנה) חווה את המטפורה כיצור חי, שהוא חלק מעולמו הפנימי- ריגושי של האדם, ולאו דווקא ככלי עזר לחשיבה נקודתית. בעבודתה עם סטודנטים להוראה היא מאפשרת ללומדים לערוך מפגש בין העולם המטפורי שלהם לבין עולמם המקצועי המתפתח.

הנחות יסוד שבסיס העבודה המטפורית

 כמה הנחות יסוד שהעבודה המטפורית מבוססת עליהן תוך ניסיון להבהרת הקשר שבין הנחות אלו לעולם החינוך.
העבודה המטפורית מציגה דרך בלתי שגרתית ומפתיעה להיכרות עם עולמו הפנימי של הסטודנט. היא מציעה גישה כללית לחינוך שאינה הולכת בדרך סלולה וצפויה מראש, אלא רואה בחינוך מקום של פליאה.  

תהליך העבודה במטפורות מאפשר לסטודנטים היכרות עם עצמם ועם עולמם הפנימי. התהליך בנוי על מודעות, על שיתוף פעולה ועל רפלקציה והוא מאפשר בנייה הדרגתית של תפיסת עולם, המתפתחת בהתאם לקצב האישי של כל סטודנט.

העבודה המטפורית מאפשר לעסוק בעולמות מורכבים שחלקם אינו גלוי לעין. עולם החינוך הוא עולם מורכב מסוג זה, ולפיכך העבודה במטפורות מתאימה במיוחד לעבודה בתחום החינוך.

העבודה המטפורית פותחת בפני המשתתפים בה אפשרויות בחירה רבות לאורך תהליך העבודה כולו.
העבודה המטפורית מציעה כלי עבודה להמשך בניית זהותו המקצועית של הסטודנט. כדאי שתהליך זה ימשיך מעבר ללימודיו במכללה וילווה את הסטודנט בעבודתו בשטח.

לאור כל ההנחות בנתה המחברת  ( המנחה בסדנה ) קורס בעבודה מטפורית לקבוצה של סטודנטים. הקורס נועד לברר לעומקה מהי תפיסתם החינוכית ולהרחיב את מגוון האפשרויות של עבודתם בכיתה.

מהו התהליך המטפורי?

התהליך המטפורי משול לסרט קולנוע המציג סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף, הסיפור מכיל עלילה וגיבורים, ומתרחש בו מהלך של רצף ושל התפתחות שניתן להבינם על פי הגיון פנימי משלהם. בתוך הסיפור טמון עולם הנחות ועקרונות שמתוכם ועליהם מבסס האדם את השקפת עולמו.

התהליך המטפורי משול גם לסרט אחר, לחוט פנימי, קו בלתי נראה לעין, כעין חוט שני שסביבו הולך ונרקם עולם אישי עשיר, שהוא הסיפור הייחודי לכל אדם. אפשר לשזור את שני הסרטים הללו באמצעות סרט נוסף, סרט של משמעות. אם עולה בידו של האדם לשזור היטב את סרט המשמעות, הוא יאצור בקרבו מתנות לו וליתר השותפים בתהליך.

 הסדנה: התנסות בעבודה מטפורית

המחברת מתארת את תהליך העבודה במטפורות שנעשה במסגרת סדנה שערכה עם סטודנטים להוראה. הסדנה הייתה סדנת בחירה.

א. רציונל

ניתן לתאר את מבנה הסדנה כתהליך מצטבר המוביל לבניית פרופיל מקצועי ראשוני. העבודה נערכה בשני מישורים: המישור התוכני-חינוכי-יישומי, והמישור הנוגע בדילמות אנושיות מהותיות. ניתן לתאר את הסדנה משתי נקודות מבט, האחת של תכנים, והשנייה של צירים של תהליכי עבודה.

ב. תכנים

הסדנה עסקה בתכנים האלה:

·   היכרות עם העבודה המטפורית
·   עבודה עם מטפורות לבירור סוגיות חינוכיות

1 . מה היא למידה?
2. אני כתלמיד
3. דמותו של המורה, המחנך
4.  אני כמורה, כמחנך
5.  סיטואציות רצויות וסיטואציות מאיימות שבהן אני כתלמיד או כמורה פוגש את עצמי.

·  יצירת תמונת סיכום משמעותית המחברת את המטפורות השונות. תמונה זו מאפשרת להאיר את "האני המקצועי החינוכי" ומזמנת אפשרות להמשך עבודה מטפורית חינוכית.

העבודה על פי נושאים מאפשרת בנייה איטית והדרגתית של התפיסה החינוכית של כל אחד מהסטודנטים. הבנייה אישית של המטפורות תוך יצירת קשרי גומלין מתמידים עם הקבוצה מובילה בסוף התהליך ליצירת תמונת סיכום אישית הנכונה לשלב הנוכחי, שאותה מציגים הסטודנטים בפני חברי הקבוצה.

ג. חמישה צירים של תהליכי עבודה

המחברת מציגה כאן חמישה צירים המציינים אסטרטגיות עבודה עם מטפורות:

1. ציר פנים חוץ – מעבר ממטפורות שהסטודנט מקבל מבחוץ למטפורות העולות מעולמו הפנימי של הסטודנט.

2.  ציר יחיד-זוג –קבוצה – מעבר מעבודה בזוגות להתמקדות בעבודת היחיד בנוכחות הקבוצה, וחוזר חלילה.

3. ציר בחירה – התנסות ברמות שונות של בחירה לגבי עומק התהליך, חיבורו, השלכותיו, מורכבותו והנכונות לעסוק בו בפומבי.

4.   ציר רפלקטיבי – התבוננות של הסטודנט בעצמו. מטרת הרפלקציה היא לשפר את היכרות האדם עם עצמו וליצור קשרים עם סביבתו.

5. ציר גלוי-סמוי – תוך כדי דיבור מתגלים דברים רבים שהסטודנט לא נתן דעתו עליהם או שגילה שהוא אינו תופס אותם אלא באופן חלקי. דברים אלה משמשים בסיס להמשך העבודה.

חמשת הצירים משיקים זה לזה ומשתלבים זה בתוך זה, ויחד יוצרים תמונה חינוכית מורכבת.

דוגמה להזמנה של מטפורה הבאה מבפנים, מעולמו של הסטודנט: התלמידים מוזמנים לראות את עצמם כתלמידים.

כמה תמונות שעלו בסדנה:

·   הייתי בבית הספר שלי מבחוץ, מול שער סגור, ולא הצלחתי לראות שום תמונה מבפנים, לי זה אומר המון.

·  ראיתי חדר. הכול היה מלא בניירות. לא היה שם אדם. התחושה הייתה מאד לחוצה. ברחתי.

·  אני יושב בשיעור, ורואה את המילים של המורה מגיעות אליי. הן כמו פנינים טובות שזורות בשרשרת, והן מגיעות אליי, ואני שותה אותן בצמא.

·   ראיתי כן-ציור בחדר מאוד מואר, ואני משוחחת אתו.

·   כמו בסדרת הישרדות, לא חשוב מה קורה, חשובה התחושה הפנימית. אני צריכה לשרוד בכל מחיר. אני צריכה להגיע לסוף. לא חשוב מה אני מרגישה, חשוב להגיע.

·   אני בתוך בועה. קשה לי להבין מה רוצים ממני, וקשה להגיע אליי. אני נתונה בתוך חומר שקוף, מוגנת, אבל התחושה היא של פספוס.

·  אני עומד בחוץ. זה זיכרון מכיתה ד'. בחוץ יש דשא ואדמה, אבל כולם בפנים. אני מחכה. אולי יכניסו אותי? אולי יתייחסו אליי?

העבודה המטפורית במסגרת של קבוצה מאפשרת לכל יחיד:

א.  להכיר את יתר המשתתפים מנקודת ראות לא שגרתית.
ב.  להיות חלק ממאגר עשיר של מטפורות הבונות תפיסת עולם חינוכית.
ג.  להרחיב את אפשרויותיו האישיות באמצעות שימוש במבחר המטפורות של המאגר הקבוצתי.
ד.  לתמוך בחברי הקבוצה באמצעות הקשבה משתתפת.
ה.  להרשות לעצמו לשתף ולהיתמך על ידי חברי הקבוצה.

יחיד – זוג-קבוצה

 בתהליך העבודה נוסו דרכים שונות: לעתים הסטודנטים עבדו בזוגות והביאו חלקים מעבודתם למליאה, לעתים בחרה סטודנטית אחת לעבוד, והקבוצה ליוותה אותה בהקשבה ובתמיכה, ולפעמים בחרה הקבוצה להעמיק לתוך מטפורה של אחד המשתתפים. פעולה זו נעשתה לאחר העבודה בזוגות, הקבוצה השתתפה בתהליך עבודת היחיד באמצעות "הדהוד" (הדהוד בא מן המילה "הד". הכוונה לכך שהמאזינים לסיפור מחפשים בתוך עצמם "קול דומה", כלומר, ניסיון חיים או סיפור מקבילים לזה של הדובר, ומחזירים לדובר סיפור בעל ערך שמעבה את המשמעויות של הסיפור שלו) עולמם לתוך עולמו המטפורי. לאחר מכן, לסיכום, חזרו הסטודנטים לעבד את התהליך בזוגות.

במשך העבודה פיתחה הקבוצה שפה מטפורית משלה הנשענת על מטפורות המשתתפים. שפה זו יצרה הזמנה בלתי אמצעית לדיבור הדדי מתוך "המקום המטפורי" של כל משתתף. כהמשך לתהליך העבודה הציעה מנחת הסדנה (המחברת) לסטודנטים לעבוד בזמנם הפנוי איש עם רעהו על המשך פיתוח מטפורות שהוחל לפתח בתוך הקבוצה. הסטודנטים הוזמנו לשתף בעבודות הללו את הקבוצה, ולקבל להן "הד" שיקדם אותם.

בחירה

ציר הבחירה הוא ציר מרכזי שבא לידי ביטוי לכל אורך התהליך. ראשית, הסטודנטים בחרו אם להשתתף בעבודה המטפורית. לאחר מכן, הם בחרו אם לדבר בפומבי ובאיזו רמת חשיפה. בתוך כל שלב בתהליך העבודה, הסטודנטים בחרו אם לעבוד באופן אישי או כחלק מקבוצה ובאיזו רמת העמקה. נוסף לכך, פתחה מנחת הסדנה (מחברת המאמר) לאורך כל הדרך כיווני עבודה חלופיים, והסטודנטים התבקשו לבחור ביניהם.

הסטודנטים אף הוזמנו להמשיך בתהליך העבודה בזמנם הפנוי ולהביאו בפני הקבוצה. כמו כן, הוצע בפניהם לחבר את המטפורות, לשזור אותן בעולמם הפנימי לחוט מקשר אחד, ולראות כיצד הדברים מתחברים לעולם המעשה החינוכי.

מודעות ורפלקציה

 לאורך כל התהליך המנחה והסטודנטית עובדים על פיתוח ההיכרות העצמית, כפי שעולה מהדוגמאות שהוצגו במאמר.

האני המקצועי

העבודה על הצירים השונים של תהליך העבודה עם מטפורות בונה באופן מצטבר את "האני המקצועי". הסטודנט מברר לעצמו את הנחות היסוד שלו, את הדפוסים שגדל עליהם, את הרדיוס התרבותי שהוא בא ממנו,  את מפגשיו עם קטנים ועם גדולים, את יכולתו להשתלב במערכת וליטול בה חלק פעיל, את יכולתו לקבל ולתת ועוד. בירור כל אלה באמצעות מטפורות מסייע בהכרות עם העצמי ובבניית "האני מאמין" החינוכי של הסטודנט. דרך נוספת לבירור היא באמצעות הצגת הצעות להמשך עבודה מעבר לזמן המפגש.

בשלב הסיכום מוזמן הסטודנט להתבונן מחדש בכל המטפורות שעלו במהלך הסדנה ובתובנות שליוו את עבודתו בסדנה, בין שעלו מתוך עצמו ובין שעלו מתוך הקשבה לעבודתם של אחרים. לסיכום תהליך העבודה מתבקשים הסטודנטים ליצור תמונה מטפורית המסכמת עבורם את התהליך שנעשה עד כה. הסטודנטים מוזמנים לבחור בכל דרך של יצירה הנראית להם.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya