השתקפותם של סטנדרטים להוראה NBPTS בעבודתה של מורה מומחית למתמטיקה

מקור: הכנס ה-11 של הארגון לקידום החינוך המתמטי בישראל, 2004

מטרת מחקר זה היא לבחון איך היבטים מסוימים מבין הסטנדרטים של ביצוע (NBPTS) באים לידי ביטוי בהוראתה של מורה מצטיינת למתמטיקה והם:

·  האם המורה משתמשת בכישורי הוראה כלליים בכיתה הטרגונית ואם כן מה הם?
ההיבט של הסטנדרט: מורים טובים אחראיים לניהול ולפיקוח על למידת התלמידים.

·   האם המורה יודעת איך להעביר את הנושא הנלמד בכיתה הטרגונית? אם כן, כיצד משתקף הדבר בהתנהגויותיה או באסטרטגיית ההפעלה שלה בכיתה?
ההיבט של הסטנדרט: מורים טובים יודעים היטב את הנושים אותם הם מלמדים ואיך להעביר את הנושאים לתלמידים.

המחקר נערך בכיתה הטרוגנית שבה התלמידים לומדים בקבוצות הטרוגניות בנות 4-5 תלמידים כל אחת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya