השפעת שיח מקוון על התפתחות הידע של פרחי הוראה בתחומי האוריינות

מקור וקרדיט :
Courtney, A. & King, F. (2009). Online Dialogue Discussion: A Tool to Support Pre-Service Teacher Candidates’ Understanding of Literacy Teaching and Practice2. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. 9 (3), pp. 226-256. AACE
.
Ann Courtney, Frederick B. King, University of Hartford, USA
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון כיצד למידה מקוונת אסינכרונית מבוססת שיח מקוון משפיעה על התובנה של פרחי הוראה בתחומי אוריינות קריאה וכתיבה. ממצאי המחקר מוכיחים כי יצירת שיח מקוון מוביל לדיאלוג מקוון המסייע רבות לפרחי הוראה לפתח ידע נרחב ומבוסס יותר בתחומי אוריינות כתיבה וקריאה. הדיונים המקוונים בפורומים ובקבוצות דיון מתוקשבות תמכו באופן מובהק בפרחי ההוראה מבחינת רכישת התכנים ובסיס הידע הפדגוגי לשליטה טובה יותר בתחומי האוריינות. המחקר נערך בקרב פרחי הוראה הלומדים באוניברסיטה אמריקאית.
קישור
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya