השפעת השימוש בתקשורת מתווכת מחשב על התמיכה החברתית בקרב סטודנטים עם וללא לקויות למידה

מקור וקרדיט :
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי : כנס צ'ייס השנתי למחקרי טכנולוגיות למידה –  2009 ,  האוניברסיטה הפתוחה 18 בפברואר 2009
טלי היימן
האוניברסיטה הפתוחה
talihe@openu.ac.il
סיגל עדן
אוניברסיטת בר -אילן,
האוניברסיטה הפתוחה
ueden@upp.co.il
המחקר עוסק בקשר שבין יחסים חברתיים וטכנולוגיה, ומתמקד בבדיקת  ממשקי תקשורת מתווכת מחשב ( CMC ). מטרתו הייתה לבדוק את השפעת השימוש בארבעה ממשקי תקשורת מתווכת מחשב – דואר אלקטרוני ,SMS (Messenger ,ICQ) Instant Message  וצ'ט – להבעת תמיכה חברתית בקרב סטודנטים למדעי החברה, עם וללא לקות למידה.
במחקר השתתפו 432 סטודנטים למדעי החברה הלומדים באו"פ, באוניברסיטה נוספת ובמכללה, מתוכם 15.8% מוגדרים כבעלי לקות למידה ו 84.2%- ללא לקות למידה. הסטודנטים עם לקות הלמידה נחלקו לשלוש קבוצות על פי סוג הלקות:  הפרעת קשב וריכוז ( 38.7% ),  לקות קריאה/כתיבה ( 35.5% ), לקות משולבת ( 25.8% ) . הסטודנטים מילאו שאלון פרטים אישיים ושאלון על השפעת  הטכנולוגיות על חיי האדם ,( Kraut 2002 ) הבודק את תדירות השימוש בטכנולוגיות והשימוש החברתי שעושה המשתמש בטכנולוגיות אלה.
תוצאות המחקר מצביעות על שימוש גבוה של כל הסטודנטים בממשקי CMC להבעת תמיכה חברתית, תוך כדי העדפת שני ממשקים – דואל ו- SMS . לקבלת תמיכה חברתית ממשק IM נתפס בקרב הסטודנטים כמועיל ביותר, ולעומת זאת לקבלת תמיכה מעשית ממשק הדואל נתפס כמועיל ביותר. כמו כן, כל הסטודנטים משתמשים יותר ב- SMS למטרת פעילויות חברתיות משותפות בהשוואה לממשקים האחרים. בהתייחס לקיום לקות למידה נמצא, שסטודנטים אלה משתמשים יותר במחשב אישי מאשר סטודנטים ללא לקות למידה. כמו כן, תדירות השימוש הממוצעת בממשקי IM גבוהה יותר בקרב סטודנטים עם לקות למידה בהשוואה לסטודנטים ללא לקות. עוד נמצא, שבעלי לקות למידה משתמשים ב -  CMC לקבלת עזרה יישומית רבה יותר, כאשר סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז משתמשים בדואל למטרת פעילות חברתית משותפת וקבלת תמיכה רגשית בתדירות גבוהה יותר מאשר סטודנטים עם לקות קריאה, המשתמשים למטרה זאת יותר בממשק IM ו- .SMS נראה, אם כן, כי השימוש בממשקי CMC מהווה דרך לתקשורת ולהעברת מסרים חברתיים ובהם תמיכה חברתית בקרב סטודנטים עם לקות למידה וללא לקות למידה כאחד.
מילות מפתח: תקשורת מתווכת מחשב ( CMC ), תמיכה חברתית, לקויות למידה.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya