השפעות של משוב על כתיבה שיתופית בסביבה מקוונת

Guasch, Teresa , Espasa, Anna , Alvarez, Ibis M. Kirschner, Paul A. "Effects of feedback on collaborative writing in an online learning environment" . Distance Education Nov 2013, Vol. 34 Issue 3, p324-338. 15p.


הצורך לתמוך בכתיבה של סטודנטים זכה לתשומת לב רבה בכתיבה מחקרית. אחד מסוגי התמיכה הספציפיים, הינו, משוב, הכולל היזון חוזר של עמיתים. למרות עושר הספרות בנושאי היזון חוזר וכתיבה אקדמית, יש מעט מאד נסיון מעשי כדי שנוכל לקבוע איזה סוג של משוב מקדם כתיבה בסביבות מקוונות.
מאמר זה מדווח על מחקר המנסה לקבוע איזה סוג של משוב משפר יותר מהאחרים את איכות הכתיבה השיתופית ואיזה אפקטים של משוב, תורמים ללמידת סטודנטים בסביבה המבוססת על תקשורת בכתיבה לא מסונכרנת.

התוצאות של המחקר מצביעות על כך שביחס לסוג המשוב, המשוב האפיסטמולוגי (מהי ידיעה, כיצד היא נרכשת), או אפיסטמולוגי -ומציע (epistemic and suggestive). באמצעות רמיזה, משפרים באופן הטוב ביותר, את איכות הביצוע של כתיבה שיתופית. האופי של נותן המשוב, היכול להיות מורה או עמית, גורמים לשינוי בטקסט הסופי, רק כאשר המשוב הוא אפיסטמולוגי או אפיסטמולוגי ומציע.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya