השינויים שעברו שני מרצים במעבר מהוראה פנים-אל-פנים להוראה מקוונת

מאמר מעניין , שהוצג בכנס באוסטרליה בשנת 2011 . המאמר מתאר את השינויים שעברו שני מרצים במעבר מהוראה פנים-אל-פנים להוראה מקוונת. המאמר מתאר את התהליך של ההסתגלות מחדש להדגשי ההוראה המקוונת במשך תקופה של 4 שנים . המאמר כולל ראיונות עם המרצים שביצעו את תהליך השינוי, את הגמישות המחשבתית שנדרשו המרצים להפעיל במהלך המעבר להוראה מקוונת ואת ההכרה בכך שהוראה מקוונת היא ביסודה תהליך דיאלוגי בין הלומדים ובין המרצה (Redmond, Petrea ) .

קישור למאמר :
From face-to-face teaching to online teaching: pedagogical transition

ראה גם:
סיוע בסביבה תובענית: התנסויות הוראה בכיתות וירטואליות תוך שימוש בשיחות מקוונות

היבטים חברתיים ורגשיים של סביבות למידה מקוונות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya