השימוש של מרצים בפורום מקוון בקורסים – האם המאמצים מוצדקים ?

Michelle Cranney, Lisa Wallace, Jeffrey L. Alexander, Laura Alfano. "Instructor’s Discussion Forum Effort: Is It Worth It?", Journal of Online Learning and Teaching. September 2011 ( vo.7, no.3).


המטרה של מחקר מתאם רטרוספקטיבי זה הייתה לבחון את ההשתתפות של מרצים בפורום המקוון, כולל הזמן שהם משקיעים בקורס על בסיס שבועי ומספר הפוסטים שהם כותבים בפורום המקוון, כדי לקבוע האם יש לכך השפעה חיובית על הציון הכולל של הסטודנטים.

המחקר כלל 10 קורסים שנבחרו באופן תכליתי. נעשה שימוש בסטטיסטיקות כדי להגדיר את אוכלוסיית המדגם.
המסקנות הסטטיסטיות הראו שלא קיים מתאם בין מספר הפוסטים שנכתבו בפורום המתוקשב לציוני הסטודנטים, אבל קיים מתאם חיובי בין כמות הזמן שהשקיע המרצה בכיתה לציונים גבוהים יותר שהשיגו הסטודנטים.

 הממצאים ממחקר זה יש בהם כדי לסייע לזהות את הקריטריונים שהמוסדות החינוכיים יכולים להשתמש בהם כדי לפתח את היישומים המובחרים (best practices) עבור מרצים מקוונים.

קישור למאמר באנגלית

ראה גם :
מנחים בפורום הקורס: גישה אחרת באוניברסיטה הפתוחה

עצות מעשיות וטיפים ליצירת אינטראקטיביות בקורסים מתוקשבים

דפוסי השתתפות סטודנטים בפורומים בקורסים אקדמיים מקוונים

הפורום המתוקשב בחינוך הגבוה ( פרופסור מנוחה בירנבוים)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya