השימוש של ילדים קטנים במחשבי לוח אישיים לכתיבה ולקריאה בבית: יחסים עם ניצני אוריינות

Neumann, M. M. (2016). Young children's use of touch screen tablets for writing and reading at home: Relationships with emergent literacy. Computers & Education, 97, 61-68.

התנסויות אורייניות של ילדים צעירים בבית מעצבת את ההתפתחות של כישורי ניצני אוריינות. בעקבות השימוש ההולך וגובר במחשבי לוח אישיים (כגון, iPads) בבתים ובמסגרות החינוך לגיל הרך חשוב לחקור את היחס בין הכלים הדיגיטליים לבין ניצני האוריינות.

המחקר הנוכחי בחן את היחסים בין כישורי ניצני האוריינות של 57 ילדים בטווח גילים 4-2 לבין שימוש ביתי במחשבי לוח אישיים לצורך כתיבה וקריאה. ניתוח מִתאם (correlational analysis) הראה קשר חיובי בין נגישות הילדים לאפליקציות לבין ידע על מידע מודפס (print knowledge).

קשר חיובי נמצא בין תדירות הכתיבה במחשבי לוח לבין מודעות לדפוס (print awareness), ידע על מידע מודפס וידע על מידע קולי (sound knowledge). לא הופיעו קשרים בין כישורי ניצני אוריינות לבין תדירות הקריאה בספר אלקטרוני. דרוש מחקר נוסף כדי לחקור את ההשפעות של כתיבה במחשב לוח אישי על התפתחות ניצני אוריינות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

קריאת ספר אלקטרוני וספר מודפס בהקשרים שונים ככלי לקידום ניצני אוריינות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya