השימוש ב"שיתופון" בהכשרת מורים כמודל להוראה מקוונת

 
השימוש ב"שיתופון" בהכשרת מורים כמודל להוראה מקוונת
 
הכנס המדעי השנתי ה-11
"מחקר, עיון ויצירה באורנים"– תש"ע
 
יום ב', ט"ז בתמוז תש"ע, 28 ביוני 2010
 
למידה מקוונת, שהחלה כלמידה אישית במופגן, עברה מהפך משמעותי, ושמה כיום דגש חזק ביותר על למידה שיתופית מסוגים שונים. העתיד של למידה והוראה מקוונות מתואר תוך שימת דגש רב על אינטראקציות בין-אישיות מקוונות וקהילות למידה. כחלק מכיוון כללי זה, נהגה ועלה לרשת בשנת 2004 אתר השיתופון, שמטרתו הייתה מתן אפשרות למורים בכל הרמות ליצור פעילויות מובְנות של למידה שיתופית בעזרת תרחישים שונים.
המחקר הנוכחי שם דגש על שילוב התקשוב במספר קורסים במכללה כדי לייצר עבור הסטודנטים modeling, ובנוסף לעודד אותם להשתמש בתקשוב בעבודתם כמורים. המחקר בדק האם פרחי הוראה שפגשו את השיתופון בקורס "פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת" ובקורס דידקטיקה אכן השתמשו בשיתופון בעבודתם בבתי הספר וכיצד הם עשו זאת.
מתודולוגיה - תיאור המחקר
המחקר בוצע בשיטת חקר מקרה ועקב אחר שתי סטודנטיות להוראת אנגלית כשפה זרה שלמדו במכללה בשני קורסים בשנת תשס"ט: הקורס "דידקטיקה של הוראת אנגלית כשפה זרה" - קורס מקוון כולו, והקורס "פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת", קורס סמסטריאלי שמטרתו הצגת מגוון אפשרויות ללמידה מתוקשבת בפני הסטודנטים והתנסות ביישום שיטות אלה. בשני הקורסים התנסו הסטודנטים בסביבת השיתופון כלומדים, ובקורס שהתמקד בלמידה מקוונת למדו הסטודנטים גם על השיתופון באופן תיאורטי. חשוב להדגיש כי הסטודנטים פגשו בשיתופון כלומדים בשני קורסים שונים שניתנו על ידי שתי מרצות שונות. בכל קורס הוצג להן הרציונל לשימוש בסביבה ובקורס הדידקטיקה הם חוו שימוש בסביבה במהלך קורס שלם, והתרשמו כלומדים מיתרונותיה וחסרונותיה כאחת.
כלי המחקר
ניתוח תוכן של המטלות בשני הקורסים, ראיונות עם המרצות ועם הסטודנטיות, ניתוח התוצרים של הסטודנטיות בשני הקורסים, ניתוח המטלות שעיצבו הסטודנטיות עבור תלמידים בבית הספר.
תוצאות
הסטודנטיות בחרו לפתח יחידת לימוד באנגלית כשפה זרה המשלבת בתוכה פעילויות בשיתופון, והפעילו אותה עם תלמידיהם בבית הספר במסגרת לימודי האנגלית. כאשר נשאלו מדוע בחרו דווקא בשיתופון ולא באחת מן האפשרויות האחרות שהוצגו בפניהן, ענו כי הן מכירות את השיתופון מקורס הדידקטיקה ומרגישות איתו בנוח, כלומר הן הכירו את הסביבה הן באופן תיאורטי והן באופן מעשי. בנוסף, בחינה של הפעילות אותה הכינו הראתה כי זו הייתה בעצם פעילות בה התנסו בקורס הדידקטיקה, שאת שלביה השאירו ורק את תכניה שינו כך שיתאימו לקהל היעד החדש (תלמידים בכיתה י' במקום סטודנטים). שלבי הפעילות שבנו הסטודנטיות היו זהים לשלבי הפעילות בהם התנסו הן עצמן, אך עם תוכן שונה. מכאן שניתן לעקוב אחר תהליך הלמידה של הסטודנטיות והמעבר שלהן מהיותן לומדות להיותן מורות.
העבודה מציגה קשר בין קורסים מתחומים שונים במכללה שמדגים שימוש בסביבה שיתופית מקוונת ומגיע בסוף התהליך אל התלמיד בכיתה. כלומר, המקרה הפרטי הזה מראה כי שימוש בטכנולוגיה בהכשרת מורים מהווה דרך טובה לעודד את פרחי ההוראה להשתמש בטכנולוגיה בעבודתם כמורים. אין ספק כי יש להמשיך ולהשתמש בסוגי טכנולוגיה שונים במוסדות להכשרת מורים, ואף להרחיב ולהעמיק שימוש זה על מנת לעודד את הדור הבא של המורים להטמיע דרכי הוראה אלו בבתי הספר.
 
מילות מפתח: למידה שיתופית, הכשרת מורים, קשר מכללה שדה, למידה והוראה מקוונות, קורסים מקוונים.
 
 
ה"שיתופון" היא פלטפורמה ללמידה שיתופית
שפותחה במכון הטכנולוגי בחולון.
ה"שיתופון" מהווה מערכת לניהול מקוון של
פעילויות קבוצתיות מובנות שאותן קשה ליישם
בעזרת פורום או דוא'ל.
ה"שיתופון" אינו כולל תכנים השימוש בו יכול
להתאים לכל נושא בכל רמה מבית הספר היסודי
ועד לאוניברסיטה.
כניסה לשיתופון :
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    במסגרת עבודתי במינהל תקשוב ומערכות מידע, אני בודקת, אם קיים מידע אודות מורים שהשתלמו בכלים טכנולוגיים, האם הם עובדים עם הכלים בבית הספר, אם כן באיזו מידה, באילו תחומים. אם לא מדוע?הייתי רוצה להחכים ולצאת מהממצאים לבניית קריטריונים ולניסוח הצעות, שתסיענה לקדם שימוש בתקשוב במטרה ליצור עניין בקרב הלומדים שיסייע לקדם הישגים לימודיים

    פורסמה ב 28/04/2011 ע״י מלכה בלוטשטיין
    מה דעתך?
yyya