השימוש באסטרטגיות מטה-קוגניטיביות כדי לפתח מיומנויות מחקר בקרב סטודנטים לתארים מתקדמים

Rahman, Saemah ; Yasin, Ruhizan M ; Salamuddin, Norlena ; Surat, Shahlan. "The Use of Metacognitive Strategies to Develop Research Skills among Postgraduate Students", Asian Social Science 10.19 (Oct 2014): 271-275.

זיהוי בעיית מחקר הוא ההיבט המאתגר ביותר בלימוד מיומנויות מחקר ברמת התארים המתקדמים.

פרויקט זה של מחקר פעולה מכוון לזהות התערבות מתאימה כדי לעזור לסטודנטים לזהות בעיית מחקר במסגרת חינוכית ולעזור להם לכתוב טענה של בעיית המחקר עבור הפרויקט שלהם.

במחקר השתתפו 51 סטודנטים לתארים מתקדמים שלמדו בקורס מתודולוגיית מחקר.

ההתערבות עוצבה בהתבסס על פעילויות הממוקדות בסטודנט הכוללות שימוש באסטרטגיות מטה-קוגניטיביות באמצעות למידה שיתופית, למידה מקוונת, ופעילויות למידה אינטראקטיביות.

הממצאים הראו כי חל שיפור בקרב הסטודנטים בזיהוי בעיות המחקר במסגרת החינוכית וכי הם מסוגלים לזהות אלמנטים חשובים בכתיבת טענה של בעיית המחקר.

ניתן לסכם כי גישה של למידה פעילה תוך שימוש באסטרטגיות מטא-קוגניטיביות עשויים לשפר את המיומנויות של הסטודנטים בתכנון, בפיקוח ובהערכה של תהליך הזיהוי של בעיית המחקר ושל כתיבת הטענה של בעיית המחקר של פרויקט המחקר שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya