השונות בין התוכניות האלטרנטיביות להכשרת מורים בארה"ב היא רבה

מאת: Sasha Reese

בכל 50 המדינות בארה"ב בהן מתקיימות תכניות הכשרה אלטרנטיביות אין אחידות או עקרונות פדגוגיים משותפים כלשהם . כל מדינה מדגישה היבטים אחרים של הכשרת מורים אלטרנטיבית .הדרישות בכל אחת מהמדינות שונות ולכן הסמכה בתכנית אחת במדינה מסוימת אינה בהכרח רלבנטית לדרישות ההוראה של מדינה אחרת.

עפי"י נתוני מרכז (National Center for Education Information (NCEI כשליש מהמורים שגויסו במהלך 2009 היו בוגרי תכניות הכשרה אלטרנטיביות . מספרם הגיע בשנה זו ל62,000 מורים מתחילים ברחבי ארה"ב . במאמרים מתוארים המרכיבים השונים של שתי תכניות אלטרנטיביות להכשרת מורים במדינות ארה"ב .

התכנית הראשונה המתוארת היא (The competency Block Certificate Program at Central Washington University (CWUוהתכנית השנייה המתוארת במאמר היא התכנית להכשרת מורים במסלול אלטרנטיבי של( Eastern Illinois University (EIU. התכנית באילינוי שונה מהותית מהתכנית בוושינגטון כי היא מדגישה יותר היבטים של דרכי הוראה מבחינה הפדגוגיה.

 תכנית ההכשרה בוושינגטון לעומתה מדגישה יותר ליווי מקצועי של פרחי ההוראה תוך כדי ההתנסות בפועל בבתי הספר. שתי התוכניות מעבירות חלק מההכשרה האלטרנטיבית בלמידה מרחוק באינטרנט . כלומר, בהשוואה לתוכניות הכשרה מסורתיות המרכיב של קורסים מקוונים הוא הרבה יותר גבוהה ומשמעותי בכל תהליכי ההכשרה.


Reese S. Traditional or Alternative—Finding New Teachers Along Different Pathways. Techniques (Association For Career And Technical Education) [serial on the Internet]. (2010, Jan),85(1): 16-21

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya