השוואת הדפוסים ההתנהגותיים של הבניית הידע החברתי של דיון א-סינכרוני מאותגר בעיות בסביבות למידה מקוונות/ניידות

מאת: Lan Yu-Feng

Lan, Yu-Feng; Tsai, Pei-Wei; Yang, Shih-Hsien; Hung, Chun-Ling. "Comparing the social knowledge construction behavioral patterns of problem-based online asynchronous discussion in e/m-learning environments", Computers   & Education; Dec2012, Vol. 59 Issue 4, p1122-1135.


המטרות של מחקר זה הן לפתח מערכת למידה ניידת, מערכת מתן משוב להוראה אינטראקטיבית ניידת (MITFS), המקושרות הן למכשירים ניידים והן לאינטרנט, כדי לתמוך בלומדים עם דיון א-סינכרוני מקוון, ולשלב ניתוח תוכן וניתוח עוקב כדי להשוות ולמצוא ניגודים בין דפוסים התנהגותיים של הבניית ידע חברתי של דיון א-סינכרוני מאותגר בעיות בסביבות של למידה מקוונת ושל למידה ניידת.

מחקר זה בחן ארבעה שבועות של דיונים מקוונים בקורס "מבוא למדעי המחשב" שבו השתתפו ארבעים סטודנטים בשנתם הראשונה באוניברסיטה.

נבחנו קבוצת הביקורת (דיון א-סינכרוני מקוון ללא מכשירים ניידים) וקבוצת הניסוי (דיון א-סינכרוני מקוון עם מכשירים ניידים) שהשתתפו בדיונים קבוצתיים.

במחקר נעשה שימוש בניתוח תוכן וניתוח עוקב עבור דיון א-סינכרוני מקוון מאותגר בעיות של דפוסים התנהגותיים ושל ההבדלים בין הסטודנטים בקבוצת הביקורת ובקבוצת הניסוי.

התוצאות הראו ששימוש במכשירים ניידים בדיון א-סינכרוני מקוון השפיע על הלמידה של הסטודנטים.

חלק מהתוצאות היו מעניינות. 

ראשית, כאשר הסטודנטים השתמשו במכשירים הניידים בדיונים, הם יכלו יותר להשתתף בחשיבה רפלקטיבית, לחלוק יותר מידע, ולסייע יותר להבניית הידע החברתי בין חברי הקבוצה.

שנית, קבוצת הניסוי ביצעה טוב יותר מאשר קבוצת הביקורת במונחים של השתתפות וגיוון בדפוסים ההתנהגותיים של הבניית הידע.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya