השוואה בין שלוש תכניות להכשרת מורים במונחים של השפעתן על כישורי מורה

מאת: Y Yao

Yao, Y. (2010). A comparison of three teacher preparation programs in terms of their impact on teacher competencies, Action in Teacher Education, 32(3), 15-24.


מילות מפתח: תכניות בהכשרת מורים, כישורי הוראה, הכשרת מורים חלופית , מדיניות חינוכית

תכניות הכשרה חלופיות החלו להיכנס למערכת ההכשרה כבר לפני כ-20 שנה. כיום קיימות תכניות כאלה, בשינויים משמעותיים ביניהן (Shaw, 2008) כמעט בכל מדינה בארה"ב (Baines, 2006, Humphrey & Wechsler, 2007, Johnson et al., 2005)). הלומדים בתוכניות אלה לרוב מבוגרים יותר ונמצאים בשלב של שינוי קריירה. מקובל גם לחשוב שהם בעלי ידע דיסציפלינרי מבוסס (Stafford & Shaughnessy, 2006) אם כי יש החולקים על הנחה זו (Cohen-Vogel & Smith, 2007).

המחקר בדק שלוש תכניות הכשרה המתקיימות באותה אוניברסיטה: תוכנית לסטודנטים לא לתואר שני, תוכנית המשולבת בתואר שני ותוכנית הכשרה מסורתית ארבע-שנתית. השאלות היו: 1) כיצד תפסו המורים בתוכניות השונות את השפעתן על כשירויות ההוראתיות שלהם? 2) כיצד תפסו המעסיקים את כשירויות המורים? 3) האם היה הבדל משמעותי בתפיסות המורה והמעסיק בין שלוש התוכניות? 4) האם היה הבדל משמעותי בין התפיסות של המועמדים לתוכניות לבין התפיסות של אלה שסיימו אותן?
ממצאי המחקר המוצג מציגים את ממוצעי הדירוגים ואת משמעותיהם.


ביבליוגרפיה


Baines, L.A. (2006). Deconstructing teacher certification, Phi Delta Kappan, 88(4), 326-328.
Cohen-Vogel, L., & Smith, T.M. (2007). Qualifications and assignments of alternative certification teachers: testing core assumptions, American Educational Journal, 44(3), 732-753.
Humphrey, D.C., & Wechsler, M.E. (2007). Insight into alternative certification: initial findings from a national study, Teachers College Record, 109(3), 483-530.
Johnson, S.M., et al., (2005). Life in the fast track: how states seek to balance incentives and quality in alternative teacher certification programs, Educational Policy, 19(1), 63-89.
Shaw, M, (2008). The impact of alternative certification programs on teacher shortages, International Journal of Learning, 15(3), 89-97.
Stafford, D., & Shaughnessy, M.F. (2006). An interview with Delia Stafford about alternative certification, North American Journal of Psychology, 8(3), 497-502.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Baines, L.A. (2006). Deconstructing teacher certification, Phi Delta Kappan, 88(4), 326-328. Cohen-Vogel, L., & Smith, T.M. (2007). Qualifications and assignments of alternative certification teachers: testing core assumptions, American Educational Journal, 44(3), 732-753. Humphrey, D.C., & Wechsler, M.E. (2007). Insight into alternative certification: initial findings from a national study, Teachers College Record, 109(3), 483-530. Johnson, S.M., et al., (2005). Life in the fast track: how states seek to balance incentives and quality in alternative teacher certification programs, Educational Policy, 19(1), 63-89. Shaw, M, (2008). The impact of alternative certification programs on teacher shortages, International Journal of Learning, 15(3), 89-97. Stafford, D., & Shaughnessy, M.F. (2006). An interview with Delia Stafford about alternative certification, North American Journal of Psychology, 8(3), 497-502.

yyya