הרטוריקה והמציאות של רפורמות הביזור: המקרה של ניהול מבוסס בית ספר במצרים

Hammad, Waheed. "The Rhetoric and Reality of Decentralisation Reforms: The Case of School-Based Management in Egypt", International Studies in Educational Administration (Commonwealth Council for Educational Administration & Management (CCEAM)). 2013, Vol. 41 Issue 2, p33-47.

רפורמות הביזור נמצאות באופנה בסקטור החינוך בעשורים האחרונים. ניהול מבוסס בית ספר         (School-based management) היה אחת מרפורמות הביזור המצוינות והבולטות במיוחד במדינות מערביות כגון: אוסטרליה, ניו זילנד, בריטניה וארה"ב.

גם במצרים החלה אופנה זו.
בתחילת שנות התשעים, משרד החינוך המצרי החל בתכנית רפורמה מקיפה, כאשר הביזור החינוכי הוא הנושא העיקרי באג'נדה של הרפורמה.
כחלק מצעד זה, ניהול מבוסס בית ספר קודם במצרים באמצעות מספר יוזמות של ביזור המכוונות להעביר יותר סמכויות של קבלת החלטות לרמת בית הספר המקומית.

 אולם, הוכחה מהספרות המחקרית העכשווית מראה שהרטוריקה המקיפה צעד זה משמעותית יותר מאשר מהתוכן.

מאמר זה מדגיש את הפרדוקס בין המדיניות לבין הפרקטיקה ומספק לכך הסברים אפשריים.

 

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya