הצונאמי של קורסי המוק: האם יביאו למהפכה כוללת של ההוראה, הלמידה ומוסדות החינוך הגבוה? סקירה כללית

חטיבה, נ' (2014). הצונאמי של קורסי המוק: האם יביאו למהפכה כוללת של ההוראה, הלמידה ומוסדות החינוך הגבוה? סקירה כללית. הוראה באקדמיה, 4, 64-40.

סיכום המאמר נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

כמעט מדי יום מופיעים בארצות הברית, ובוודאי גם במקומות אחרים בעולם, כמה פרסומים בנושא קורסי המוק. מספר הפרסומים רב כל כך, עד כי נוצרת הרגשה של צונאמי – מונח המוזכר לעיתים קרובות בהקשר לנושא זה. המספר העצום של פרסומים ומגוון הדעות והנתונים המופיעים בהם, שרבים מהם חוזרים האחד על דברי האחר ואחרים חלוקים בדעותיהם, גורמים לא אחת לאי-נוחות בקריאתם ומקשים על אנשים ללמוד מהם על היבטים שמעניינים אותם ולהסיק מסקנות – מרוב עצים...

סקירה זו מבוססת על אינטגרציה של תוכן של יותר מ-200 פרסומים כאלה, בעיקר של השנה האחרונה מארצות הברית, ובאה למלא את הצורך במידע מסודר ומקיף, מאורגן ותמציתי, על ההיבטים המרכזיים של קורסי המוק. כמובן שהסקירה מבוססת גם על הידע האישי של מחברת הסקירה, על עמדותיה ועל נקודות המבט שלה בנושאים הנידונים. הסקירה מעודכנת לסוף דצמבר 2013, ויש לשער שעד למועד קריאתכם את הסקירה חלו שינויים וחידושים.

תוכן העניינים

א. מהם קורסי מוק?

ב. קצת היסטוריה

ג. פדגוגיות ללמידה יעילה בקורסי מוק

ד. הערכת מטלות ומבחנים, ציינון ומתן משוב

ה. דגמים שונים של הוראה/למידה עם קורסי מוק

ו. עיצוב והפעלה של קורסי מוק

ז. למה ללמוד בקורסי מוק? יתרונות ותרומה פוטנציאלית

ח. בעיות בקורסי המוק הקיימים, ביקורת וחששות

ט. מודלים עסקיים של קורסי מוק

י. פני החינוך לאן – שיבוש או שדרוג?

קישור למאמר המלא: http://www.academicteaching.net/

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya