הפרקטיקות הטובות ביותר לנושאי בטיחות בכיתת המדעים ובמעבדה

מאת: Ken Roy

Roy, Ken. STEM Safety: A Collaborative Effort. The science teacher 82.3. (Mar 2015): 68.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

שתי תכניות הלימודים "הדור הבא של סטנדרטים מדעיים" (Next Generation Science Standards - NGSS) והצֶבֶר מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה (science, technology, engineering, and math - STEM) מדברות בעד ותומכות בהוראה רב ממדית.

במצב אידיאלי, מורים בתחומי תוכן אלה עובדים יחד. בפועל, מורים נדרשים ללמד את כל ארבע הדיסציפלינות של STEM. בהתאם לכך, על מורי מדעים לקבל אימון ותרגול בטיחותי מולטידיסציפלינארי. זה קריטי במיוחד אם מורים עובדים עם ציוד מיוחד ומסוכן באופן פוטנציאלי כגון, כלי עבודה ידניים וחשמליים.

תקני בטיחות חוקיים ופרקטיקות מקצועיות טובות יותר מכסים את מרכיבי הדיסציפלינות במעבדת ההוראה של ה-STEM. פסיקות בית משפט לגבי תאונות במעבדה ביססו תקדימים תחת דיני נזיקין.

על מורי מדעים לוודא שמחוז בית הספר שלהם אימץ נוהלי הפעלה תקניים לבטיחות בעבודה ושהם מתועדים שעברו השתלמות בטיחותית לפני ותוך כדי ההשמה שלהם לתכנית STEM. תרגול בטיחותי עוזר למורים להימנע ולהפחית את מספר תאונות המעבדה ואת החָבוּת שלהם במקרה של תאונה.

כדי לפתח נוהלי הפעלה תקניים לבטיחות, מורי מדעים צריכים לדון עם העמיתים שלהם מתחומי ההנדסה והטכנולוגיה לגבי הנהלים וההליכים התקניים המתאימים עבור ציוד ייעודי.

לאחר תרגול בטיחותי פורמלי ואימוץ נוהלי הבטיחות, השלב המומלץ הבא הוא שימוש במשאבי הדרכה, כולל חומרי בטיחות משלימים (לדוגמה, טפסי הצהרת בטיחות, פוסטרים, ומבדקים למכונות וכלים), בליווי המלצות בטיחות נוספות עבור מעבדת STEM. אחד המשאבים המומלצים הוא הספר הבא:

DeLuca, V.W., W.J. Haynie, T.S Love, and K.R. Roy. 2014. Designing safer learning environments for integrative STEM education. 4th ed. Reston, VA: International Technology and Engineering Educators Association.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya