הפרספקטיבה של הלומד לגבי למידה מקוונת של שפה

Susan Y. H. Sun. " Learner perspectives on fully online language learning", Distance Education, Volume 35, Issue 1, 2014, pages 18-42

מחקר זה מתבסס על מאמרה של המחברת משנת 2011, "הוראת שפה מקוונת: אתגרים פדגוגיים" (Y. H. S. Sun (2011). Online language teaching: The pedagogical challenges. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal, 3, 428–447).

המחקר משקף את השינויים ואת האתגרים הפדגוגיים שנעשו בעת הוראה של שפה זרה באופן מקוון במשך ארבע שנים. בהתבסס על הספרות העכשווית, המאמר סקר 46 לומדים בניסיון לחקור את הקשיים שעמם הם התמודדו ואת הדרכים שהם סיגלו ללמידה מקוונת. הנתונים האיכותניים והכמותיים, שהושגו באמצעות שאלון, שולבו ונותחו בגישה אינדוקטיבית.

התוצאות זיהו ששה קשיים עיקריים:

(1) מעקב אחר לוח הזמנים ולמידה באופן קבוע;
(2) מציאת חברים לכיתה ומציאת זמן מתאים לעבודה ביחד;
(3) חלוקה לזוגות/צוותים ועבודה ביחד;
(4) הבטחת מעורבות קבועה בשיעור;
(5) שמירה על הנעה עצמית ומכוונות עצמית של הלומד;
(6) התערות בחברה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya