הפורמטים המואצים להכשרת מורים בארה"ב

Accelerated Learning Formats in Teacher Education Programs , ERIC  report no. ED491733

לאור המחסור הגובר במורים בארה"ב מונהגות שם בשנים האחרונות יותר ויותר תוכניות מואצות להכשרת מורים שנועדו להקל על המחסור במורים. תוכניות ההכשרה המואצות להכשרת מורים מבוססות על מודל רציף של קורסים הנלמדים אחד אחרי השני ולא באופן מקביל כמו במסלול ההכשרה הרגיל באוניברסיטאות. יש ביקורת רבה בארה"ב כלפי עומק הקורסים המואצים להכשרת מורים בעיקר נוכח העובדה כי לא ניתן להעמיק את הלמידה מבחינת הרפלקציה והחקר. עם זאת, המחסור העצום במורים במדינות כגון קליפורניה גרם לכך שיותר ויותר מורים מוכשרים בשיטות הכשרה מואצות. הסקירה מתארת את שיטת ההכשרה המואצת הנהוגות בארה"ב ואת אוכלוסיית הלומדים הטיפוסית שלה.

ביבליוגרפיה

Kasworm, C. (2003). From the Adult Student’s Perspective: Accelerated Degree Programs.” New Directions for Adults and Continuing Education, 97,p.7-27.

Kasworm, C., “A Case Study of Adult Learner Experiences of an Accelerated degree Program.” Paper presented at the American Educational Research Association Conference, Seattle, Wash., Apr. 2001

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

ביבליוגרפיה Kasworm, C. (2003). From the Adult Student’s Perspective: Accelerated Degree Programs.” New Directions for Adults and Continuing Education, 97,p.7-27. Kasworm, C., “A Case Study of Adult Learner Experiences of an Accelerated degree Program.” Paper presented at the American Educational Research Association Conference, Seattle, Wash., Apr. 2001

yyya