הערכת המטא-קוגניציה בקהילה מקוונת של למידת חקר

Akyol, Zehra; Garrison, D. Randy. " Assessing metacognition in an online community of inquiry", Internet and Higher Education v. 14 no. 3 (July 2011) p. 183-190.

 

המטא-קוגניציה היא היבט חשוב באינטליגנציה האנושית ובלמידה גבוהה יותר. יש הכרה בכך שהמטא-קוגניציה אינה פעילות פנימית פרטית בלבד אלא ממוקמת גם מבחינה חברתית.
בהקשר זה, מטרתו של מחקר זה היא לפתח ולתת תוקף לקונסטרוקט מטא-קוגניטיבי המספק הזדמנות להעריך את המטא-קוגניציה בדיונים מקוונים, להפעיל ולפרש את המטא-קוגניציה בחקירה שיתופית מקוונת. התוצאות סיפקו הוכחה לאינדיקטורים של המטא-קוגניציה בפוסטים של הדיון המקוון של הסטודנט והתדירות של האינדיקטורים הללו עלתה במהלך הזמן.

ראה גם:

השפעת הנחיה מטא-קוגניטיבית על הישגים לימודיים בקורס מתוקשב

ניתוח רפלקסיות של סטודנטים בקורסים מתוקשבים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya