הערכה עצמית אקדמית ונוכחות חברתית בלימוד פנים אל פנים ובלימוד מקוון, תפישות והשפעות על למידה והישגים של תלמידים ושביעות רצון

מאת: Zhan Zehui

Zhan, Zehui , Mei, Hu , "Academic self-concept and social presence in face-to-face and online learning: Perceptions and effects on students' learning achievement and satisfaction across environments." Computers & Education. Nov2013, Vol. 69, p131-138. 8p.

 המאמר סוכם ע"י ד"ר גילה אולשר ממערכת פורטל מס"ע במכון מופ"ת

הערכה עצמית אקדמית ונוכחות חברתית בלימוד פנים אל פנים ובלימוד מקוון, תפישות והשפעות על למידה והישגים של תלמידים ושביעות רצון, בבחינה רוחבית של סביבות למידה.

המטרה של מחקר זה, הינה, לבחון את הערכה העצמית אקדמית והנוכחות החברתית בלימוד פנים אל פנים ובגרסה מקוונת של הקורס אצל לומדים ולבחון את ההשפעות של שני משתנים אלה על ההישגים וההנאה בלמידה.

257 סטודנטים לתואר ראשון בקורס מתוכנן דיגיטלית הופנו באופן אקראי לאחד משני הטיפולים: אחד הציע לימוד פנים אל פנים והשני הציע הוראה מקוונת. ההערכות אקדמיות עצמיות של הסטודנטים, נוכחות חברתית וגישות כלפי הקורס נמדדו באמצעות קשת רחבה של שיטות מוכרות וסקלות אמינות.

התוצאות הראו שגם הערכה עצמית אקדמית וגם נוכחות חברתית הם פקטורים חשובים הקשורים להישגים והנאת סטודנטים אבל אינם שווי משקל. סטודנטים הלומדים פנים אל פנים, רכשו נוכחות חברתית גבוהה משמעותית מאשר הסטודנטים בקורס המקוון, בעוד שלא נמצא הבדל משמעותי בתפישה האקדמית העצמית שלהם. האפקט של נוכחות חברתית על הישגי הסטודנטים וההנאה שלהם היה חזק יותר באווירה מקוונת יותר מאשר באווירת פנים אל פנים. לא היה שינוי משמעותי בין שני סוגי הסטודנטים ביחס לאפקט של הערכה אקדמית עצמית על הישגים לימודיים ושביעות רצון.

ממצאים אלה מצביעים על כך שבהשוואה לסטודנטים הלומדים פנים אל פנים, סטודנטים מהמסלול המקוון, נזקקים לרמה גבוהה יותר של נוכחות חברתית, שיש לה השפעה ואפקט על ההישגים הלימודיים ושביעות הרצון . הערכה אקדמית עצמית היא חשובה הן למסלול פנים אל פנים והן למסלול המקוון. סטודנטים במסלול המקוון דורשים יותר תמיכה בכל הקשור לאינטראקציה חברתית מאשר רפלקציה עצמית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya