העצמת צוותי מורים לפיתוח – הגישה של ביה"ס לחינוך באוניברסיטת קליפורניה

העצמת צוותי מורים לפיתוח – הגישה של ביה"ס לחינוך באוניברסיטת קליפורניה
 
במשך עשרות שנים התרגלנו שהפיתוח החינוכי והפדגוגי נעשה עי גורמי פיתוח חינוכיים ומקצועיים כאשר המורים מיישמים את המודולים שפותחו בכיתה.  הניסיון החינוכי המצטבר מלמד שגישה זו אמנם מבטיחה אחידות ואולי איכות , אך אינה מחוללת בהכרח השראה ויצירתיות בקרב המורים בשדה. ביה"ס לחינוך Davis School of Education באוניברסיטת קליפורניה נקט בגישה חדשנית אחרת לעידוד ההתפתחות המקצועית של מורים . במקום להכתיב למורים את כיווני הפיתוח או כיווני היישום בשדה, הם החלו בתכנית רב-שנתית חדשה של מענקים כספיים לצוותים קטנים של מורים . צוותי המורים מקבלים את המענק הכספי ומחליטים בעצמם לאיזה כיוון להפנות את הפיתוח וכיצד לנצל את התקציב שקיבלו לשיפור ההוראה בכיתה.  כל צוות מורים זכאי לקבל מענק פיתוח של 30,000 דולר כאשר המורים זכאים להציע את כיוון הפיתוח או היישום בכיתה על מנת לשפר את היכולות שלהם בהוראה.
גם בישראל פועלת מאז שנת 1971 הקרן לעידוד יוזמות חינוכית ( בחסות משרד החינוך ובזיקה אליו ) , אך נראה כי הגישה בישראל היא יותר בכיוון עידוד יוזמות פרטניות ולא בהכרח עבודה משותפת של צוותי מורים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya