העיצוב התרבותי של מעורבות הורית: תובנות תיאורטיות ממעורבות הורים יהודים-ישראלים בבתי הספר היסודיים של ילדיהם

Erdreich, L., & Golden, D. (in press). The cultural shaping of parental involvement: Theoretical insights from Israeli Jewish parents’ involvement in the primary schooling of their children. International Studies in Sociology of Education. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/09620214.2016.1212669

מאמר זה מציג טיעון תיאורטי ביחס לכוחו של בית הספר לעצב מעורבות הורית בדרכים מיודעות תרבותית (culturally informed). המאמר עולה מתוך עבודת שדה מקדימה בקרב הורים יהודים ממעמד הביניים בעיר בצפון ישראל, שבמהלכה תשומת לב החוקרים נמשכה אל הפעילות האינטנסיבית הנוגעת למעבר של ילדיהם לבית הספר היסודי.

פעילות זו הפכה למוקד עבור החקירה והניסוח של טענה תיאורטית, על פיה מעורבות הורית אינה רק עניין של התאמה או היעדר התאמה בין ההון התרבותי המיובא מהבית לבית הספר, כפי שמוצג בחלק גדול מהספרות המחקרית הרלוונטית.

במקום זאת, העיצוב התרבותי של מעורבות הורית מתרחש בתוך ודרך מפגשים בין בית הספר לבין המשפחה: באמצעות הטיפוח הבית-ספרי של נטייה והתנהגות "נאותים" עבור ההורים, כוחה של קהילה רגשית (emotional community) והגיוס של סמל תרבותי מרכזי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההון של המורים ויחסיהם עם ההורים: השוואה בין מורים ישראלים יהודים וערבים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya