הנעת פרקטיקה בכתיבה אותנטית של בלוג בקורס מקוון בתואר שני

Freeman, Wendy and Brett, Clare. " Prompting authentic blogging practice in an online graduate course", Computers & Education; Nov2012, Vol. 59 Issue 3, p1032-1041.

במחקר זה, המחברים בוחנים פרויקט שבו בלוגים יושמו בתוך קורס מקוון לתואר שני כדי ליצור הזדמנויות עבור התלמידים לעשות רפלקציה לגבי תחומי העניין האישיים, המקצועיים והאקדמיים שלהם, מתוך מטרה לבסס כתיבה עקבית של בלוג שמציגה פרקטיקות תכופות המונעות על ידי עניין בכתיבת בלוג מחוץ להקשרים חינוכיים.

הסטודנטים שנרשמו לקורס המקוון בתואר שני תחזקו בלוגים אישיים שבהם הם הונעו לכתוב על תחומי העניין ועל החוויות שלהם כתלמידי תואר שני.

באמצעות ניתוח של דפוסי השימוש המיידי ושל התוכן בבלוג, כמו גם נתונים מסקר שנערך לאחר סיום הקורס ודיון מקוון, המחברים חוקרים כיצד לתמוך במעורבות של סטודנטים בפרקטיקה של כתיבת בלוג בתוך המסגרת החינוכית.

הממצאים מציעים שתדירות הכתיבה, התהודה של הנושא עם האינטרסים של הסטודנטים, וקווי הזמן של הכניסות לבלוג היו גורמי המפתח המשמשים כפיגום  ותמיכה לכתיבה המתיישר עם פרקטיקה של כתיבת בלוג.

על ידי התמקדות בכתיבה המאופיינת כפרקטיקה של כתיבת בלוג אותנטית, מחקר זה תורם להבנת כיצד ניתן לרתום את האלמנטים התקשורתיים של הבלוג למסגרות על-תיכוניות.


אוריינות אקדמית וכתיבת בלוגים באוניברסיטה

שימוש של סטודנטים להוראה בבלוגים במהלך ההתמחות    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya