הנעה ללמוד בקורסים מקוונים הפתוחים להמונים: בחינת היבטים של שפה ומעורבות חברתית

Barak, Miri; Watted, Abeer; Haick, Hossam. "Motivation to learn in massive open online courses: Examining aspects of language and social engagement", Computers & Education, Mar2016, Vol. 94, p49-60.

למחקר זה שלוש מטרות: להשוות את דפוסי ההנעה של משתתפים בקורסי MOOC הלומדים באותו קורס אך בשפת הוראה שונה; לבחון את הקשרים בין השגת הנעה לבין צורות שונות של מעורבות; ולאפיין את מסיימי קורסי ה-MOOC בהתאם להנעה שלהם ללמוד.

החוקרים ערכו חקר מקרה במסגרת של קורס MOOC בתחום "ננו-טכנולוגיה וננו-חיישנים" אשר הועבר בשתי שפות: אנגלית וערבית.

במחקר השתתפו 325 משתתפים: 289 משתתפים למדו קורס MOOC בשפה האנגלית ו-36 משתתפים למדו קורס MOOC בשפה הערבית. המחקר יישם גישה של שיטות מחקר מעורבות, ואסף נתונים באמצעות שאלונים לפני הקורס ואחריו, פוסטים בפורום והודעות דואר אלקטרוני.

הממצאים הצביעו על כך שללא קשר לשפת ההוראה, המשתתפים בקורס ה-MOOC היו מונעים ללמידה ממטרות דומות, תוך הדגשת הנעה פנימית והכוונה עצמית.

הממצאים הצביעו על קשר חיובי בין השגת הנעה, מספר ההודעות שפורסמו בפורומים המקוונים, ומספר החברים בקבוצות המחקר המקוונות.

זוהו חמישה סוגים של משתתפים שסיימו את קורס ה-MOOC: פותרי בעיות, לומדים מחוברים, תורמים, מחפשי חדשנות ולומדים המשלימים השכלה.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

סוגיות בפיתוח קורסי "מוק": אתגרים והזדמנויות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya