המעבר מ'למידה מקוונת' ('e-learning') ל'למידה' ('learning'): הטכנולוגיה הבלתי נראית והשמטת האות 'e'

מאת: Joao Paiva

Paiva, Joao; Morais, Carla; Costa, Luiza; Pinheiro, Ana. "The shift from 'e-learning' to 'learning': Invisible technology and the dropping of the 'e'., British Journal of Educational Technology, Mar2016, Vol. 47 Issue 2, p226-238. 

בעקבות ההכללה של פעילויות הנתמכות מבחינה אלקטרונית, המחברים צופים שבעתיד הקרוב האות 'e' ב'למידה מקוונת' ('e-learning'), המציינת את השימוש במדיה האלקטרונית ובטכנולוגיות תקשורת ומידע בחינוך, תושמט ול'למידה מקוונת' יתייחסו פשוט כאל 'למידה' ('learning'). מאמר זה מציג ניסיון בהבנת הגורמים לשינוי השם ובחיזוי תוצאותיו.

המחברים מציעים רפלקציה קונסטרוקטיבית לגבי הדרך שבה הלמידה המקוונת נתפסה ולגבי מה שהם חוזים שיקרה בעתיד, תוך התבססות קצרה על מספר תחומי ידע ועל התנסותם כמורים באוניברסיטה, בהכשרת מורים ובבית הספר התיכון. המאמץ של המחברים הסתיים גם במודעות גדולה יותר לחשיבות של הכלים החברתיים ולרלוונטיות של הגורם האנושי בתהליך הלמידה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

הרהורים על למידה מקוונת: אתגר שונה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya