המחקרים הרלבנטיים בשנים האחרונות לגבי אינטראקציות של הכשרת מורים לחינוך המיוחד

מקור וקרדיט:
 
Title: Studying Teacher Education: The Report of the AERA Panel on Research and Teacher Education (Chapter 7)
Author(s): Marilyn Cochran-Smith & Kenneth M. Zeichner (Eds.)
Publisher: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Mahwah, NJ
 
הפרק התשיעי בקובץ מחקרי AERA  בעריכתCochran-Smith & Zeichner  נכתב ע"י פרופסור Maureen C. Pugach והוא דן במכלול של הכשרת סטודנטים להוראה ופרחי הוראה ללמד ילדים בחינוך המיוחד. פוגאץ סוקרת את המחקרים הרלבנטיים בשנים האחרונות לגבי אינטראקציות של הכשרת מורים לחינוך המיוחד. לאחר מכן סוקרת פרופסור פוגאץ מחקרים על מערכת האמונות של סטודנטים להוראה בתחומי החינוך המיוחד וגם סוקרת מחקרים שנועדו להעריך קורסים ספציפיים בהכשרת מורים לחינוך המיוחד.
 
 
מאמרה החשוב של פרופסור פוגאץ אשר התפרסם לפני שנים אחדות:
 
Maureen C. Pugach, 2001, The Stories We Choose to Tell: Fulfilling the Promise of Qualitative Research for Special Education, Exceptional Children, 67(4), 439-453. 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya