הלמידה המתרחשת בסביבה הטבעית במהלך טיולים בית ספריים

אורלי מורג
מנחה: פרופ'ח טלי טל

תיאור קצר:

המחקר של אורלי מורג ( המחלקה להוראת המדעים, הטכניון.) בחן את הלמידה המתרחשת בסביבה הטבעית במהלך טיולים בית ספריים אשר מתוכננים ומודרכים על ידי ארגון חיצוני. נבחנו דפוסי ההדרכה, התפיסות וההשקפות של המדריכים והתלמידים ומאפייני הלמידה הייחודיים לסביבה הטבעית. כתוצר של המחקר פותחה מסגרת עבודה המאפשרת לארגונים המדריכים את הטיולים כמו גם לבתי ספר, לתכנן ולהעריך את הטיולים .

קישור לסרט באתר הטכניון

ראה גם :

חינוך סביבתי וחינוך לקיימות - עקרונות, רעיונות ודרכי הפעלה.

עורכת: טלי טל

כותבות: טלי טל, אורלי מורג - המחלקה להוראת המדעים, הטכניון.

דפנה גן, אלה אלכסנדרי - החברה להגנת הטבע

קישור לפריט המידע


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  ברצוני לקרוא על המחקר של אורלי מורג "הלמידה המתרחשת בסביבה הטבעית במהלך טיולים בית ספריים" המידע חסום בפני כיצד אוכל לקבלו?תודה תמי

  פורסמה ב 06/12/2012 ע״י תמי אוסטרייכר

  עורכת מחקר בתחום עמדות של מורים באשר ללמידה חוץ כיתתית.אשמח לקבל את המאמר

  פורסמה ב 27/12/2016 ע״י דנגור לימור
  מה דעתך?
yyya