הכשרת מורים סביב העולם: שינויי מדיניות ומעשה – סקירת ספר חדש

Amy Ahean (2012). Book review, Teachers College Record: Darling-Hammond, L., & Lieberman, A. (Eds.) (2012). Teacher education around the world: Changing policies and practices, New0York: Routledge.

תקציר של סקירת הספר "הכשרת מורים סביב העולם: שינויי מדיניות ומעשה"

הסיכום נכתב ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

פיתוח מורים איכותיים הוא מטרה גלובלית בעלת עדיפויות עליונה. הספר מהווה תרומה לקריאה שיצאה מהאומות המאוחדות לקיים מאמרים בינלאומיים משווים עדכניים על הכשרת מורים בעולם. הספר כולל שמונה פרופילים של הכשרת מורים בשמונה מדינות הידועות בתוכניות מצליחות או חדשניות העוסקות באיכות מורים, בדרכי חשיבה חדשות על למידה, בהתפתחות מקצועית ובמיומנויות המאה ה-21.

פרקי הספר, שכל אחד מהם מתייחס למדינה אחרת, מאורגנים על פי מידת המיתאם בין רמת הישגי תלמידים במדינה כפי שנמדדו במבחני PISA ובמבחנים בינלאומיים אחרים לבין הארגון והתמיכה בהוראה כמקצוע מועדף/חזק בה. הפרקים מתפתחים ממדינות שבהן הקשר בין מדיניות לבין מעשה בהכשרת מורים הוא ברמת שילוב גבוהה אל מדינות שבהן קשר כזה חלש יותר ובצד הרטוריקה הקוראת לחיזוק איכות המורה נתיבי ההכשרה שפותחו אין בהם עקביות או שהם לא מסורתיים.

שני הפרקים הראשונים מתמקדים בפינלנד ובסינגפור, מדינות שהציבו מטרה וקו ברורים לפיתוח הכשרת מורים חזקה, ושתלמידים בהן השיגו הישגים גבוהים ביותר במבחנים בינלאומיים. הפרק השמיני מתמקד בארה"ב שבה נתיבים חלופיים להכשרה השפיעו על הורדת הסטנדרטים וההכשרה להוראה, והישגי התלמידים במבחנים אלה היו נמוכים יותר. בין שני הקצוות יש פרקים העוסקים בפרופילים של בריטניה, הונג קונג, קנדה ואוסטרליה.

כל פרק נכתב ע"י כותב או קבוצת כותבים והוא מתייחס לחמישה מרכיבים של הכשרת המורים במדינה הנדונה בו: סטנדרטים לאומיים להוראה, גיוס מורים, הכשרת מורים, התפתחות מקצועית ואתגרים נמשכים. השונות בין הפרקים משקפת את השונות בין הכותבים ואת תחומי העניין המרכזיים שלהם.

הספר עוקב אחר המתח בין מתן אוטונומיה מקצועית למורים לבין מניעת בידודם מאחורי דלת הכיתה, במיוחד במעבר מההכשרה לכניסה להוראה. חלק מהכותבים מציינים השתתפות במחקר כדרך לקיים מעורבות מורים ולחזק את מעמדם הציבורי כאנשי מקצוע עצמאיים העובדים תוך הסתמכות על ידע מדעי. ההתפתחות המושכלת של פרקי הספר מסייעת לקורא להבין את נקודת המבט הרחבה של הכותבים לפיה מדינות בעלות חזון רחב של הכשרת מורים הן במצב טוב יותר מאלה שבהן הקריאה למורים איכותיים נתקלת בקשיים שונים.

במובנים מסוימים כותרת הספר מטעה מפני שהוא אינו מטפל במדינות רבות בעולם ובהן מדינות באפריקה , בדרום אמריקה, במזרח התיכון ועוד המתמודדות עם אותן סוגיות בתנאים אחרים. רוב המדינות המסוקרות הן מדינות ששטחן הגיאוגרפי קטן, וחלקן מאופיינות בהומוגניות גבוהה של האוכלוסייה (למשל, פינלנד).

הפרק המסיים מתמודד עם ההגדרות השונות ואף סותרות של "איכות מורה" וממליץ על אימוץ סטנדרטים מקצועיים כאלה הקיימים כיום באוסטרליה, ארה"ב , הולנד סינגפור והונג-קונג, בשילוב של הערכות ביצועי הוראה משלימות. המלצות אלה, כמו הספר ככללותו, הם מעוררי מחשבה וחשובים לקריאה לקובעי מדיניות, למורי-מורים ולכל מי שעוסק בדרכים בהם מכשירים אנשים המכשירים את ילדינו.

Teacher Education Around the World: Changing Policies and Practices

Reviewed by Amy Ahearn — December 21, 2012
Title: Teacher Education Around the World: Changing Policies and Practices
Author(s): Linda Darling-Hammond & Ann Lieberman
Publisher: Routledge, New York
ISBN: 0415577004, Pages: 216, Year: 2012

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya