הכנה מול אימון: כיצד תכניות להכשרת מורים ואימון מורים מתייצבים בשימושם בטכנולוגיה כדי לתמוך בהוראה ולמידה?

Ottenbreit-Leftwich, A. T., Brush, T. A., Strycker, J., Groneth, S., Roman, T., Abaci, S., vanLeusen, P., Shin, S., Easterling, W., & Plucker, J. (2012). Preparation versus practice: How do teacher education programs and practicing teachers align in their use of technology to support teaching and learning? Computers & Education, 59, 399-411.

תארנים: הכשרת פרחי הוראה, שימוש טכנולוגי, שילוב טכנולוגי, שימוש טכנולוגי בקרב מורים

חוקרים קוראים למאמצים מחודשים כדי לבחון גם איזה ידע יש ללמד בתכניות להכשרת מורים ביחס לטכנולוגיה, וגם כיצד להכין מורים בצורה הטובה ביותר לשימוש יעיל של ידע זה כדי לתמוך בהוראה ולמידה. מחקר זה משווה את החשיבות של נושאים טכנולוגיים מנקודות המבט של מורי מורים ומורים. מהלך מחקר דו-שלבי בשיטות מעורבות עושה שימוש בסקרים ובמחקרי מקרים מרובים (ראיונות, מסמכים) כדי לאסוף נתונים גם ממורי מורים וגם ממורים בפועל.

הממצאים מצביעים על כך שהמורים ומורי המורים הפגינו דמיון בעמדותיהם ביחס לשימוש בטכנולוגיה לשם תפוקה אישית, הצגת מידע, והגישה והשימוש במקורות אלקטרוניים כדי לתמוך בהוראה ולמידה. מורי המורים והמורים נבדלו ביחס לשימושם בטכנולוגיה לשם תקשורת, ניתוח נתוני תלמידים, תיעוד התפתחות מקצועית, וקידום מיומנויות חשיבה מסדר גבוה. נדונות המלצות לגבי כיצד תכניות הכשרת מורים יכולות לשלב ולטפל בנושאים טכנולוגיים כדי להגדיל את הרלוונטיות למורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya