הכלה ונגישות : על תכנון לימודים ותוכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות

תכניות הלימודים והנגישות אליהן הן שעומדות בלב יישום השילוב והן שמבחינות בין יישומו כסדרה של כוונות טובות ותו לא לבין יישומו כמציאות בית ספרית. בספר זה מציעה המחברת להתבונן בנושא לאורן של השאלות המעסיקות את אלה העוסקים בתחום של תכנון לימודים: מה, מדוע, איך, מי, איפה ומתי. דיון זה עשוי לתרום לחשיבה ולעשייה בכיוון של תכנון תכניות לימודים נגישות לכול, לרבות הכשרת אנשי החינוך לעסוק בכך.
ארבעת פרקי הספר באים להציג תמונת מצב מקפת, מעמיקה ועדכנית; להעשיר ולהרחיב את מסד הידע הקיים בשפה העברית ותרום לקידום העיון והמחקר בנושא; לתרום להתפתחותם המקצועית של אנשי חינוך בפועַל ושל אנשי חינוך הנמצאים בשלב ההכשרה ולקדם את העשייה בתחום. בפרק הראשון מוצג הרציונאל של תכנון לימודים לתלמידים עם מוגבלויות. בפרק השני מובא ניתוח של המדיניות לתכנון לימודים ושל העשייה בתחום בישראל. לב הספר הוא הפרק השלישי שבו מוצגים הביטויים המעשיים לתכנון לימודים. בפרק הרביעי מוצגות השלכות אפשריות על ההכשרה ועל ההתפתחות המקצועית של מנהלים ומורים.
קישור לקטלוג

תוכן העניינים
פרק ראשון : הרציונל לעיסוק בתכנון לימודים לתלמידים עם מוגבלויות
פרק שני: תכנון לימודים לתלמידים עם מוגבלויות במדינת ישראל
פרק שלישי : הוראה ולמידה בחינוך המיוחד ובחינוך המשלב
פרק רביעי : המורה בחינוך המיוחד ובחינוך המשלב – השלכות על הכשרת עובדי הוראה ועל התפתחותם המקצועית
 

 

 


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  בתור אמא לילד בן 5 עם c.p רציתי לאמר שהספר של הגב' אבישר נהדר, היא נראית אישה נפלאה והתכנים שניסתה ומנסה להעביר נהדרים וחיוניים. יישר כוח!

  פורסמה ב 17/12/2010 ע״י ויקי ב

  מבקשת לדעת האם יש חוברות לימוד אלטרנטיביות למקצועות הנלמדים בכיתה ז(תיכון חדש-תל אביב)מדעים,מורשת ,ספרות?

  פורסמה ב 09/01/2012 ע״י סיגל מנחם
  מה דעתך?
yyya