היוועצות מעצימה

 ארהרד , רחל. "היוועצות מעצימה" , הד החינוך, אוגוסט 2009 , כרך פ"ג , מס' 07 , ע"ע 86- 89.
 
 מאמר זה מתמקד באיכות המפגש היומיומי השכיח בין נציגי שתי מערכות – איש הצוות החינוכי והורה התלמיד. במאמר מבקשת פרופסור רחל ארהרד להציג את גישת ההיוועצות המעצימה , גישה מקורית להיוועצות שייחודה בשילוב בין פרדיגמת ההעצמה לבין פרקטיקת ההיוועצות כפי שהתפתחה בעשורים האחרונים. הבנה של מושג ההיוועצות בכלל והכרת גישת ההיוועצות המעצימה בפרט עשויים לקדם את השגת המטרה של יצירת יחסי גומלין חיוביים בין ההורים לבית הספר.
 
העצמה כתיאוריה מאפשרת ליישם את המושג במפגש בין המורה להורה ולפתח זיקה חיובית של ההורה לבית הספר, להפחית את תחושת חוסר האונים של ההורה במפגש עם בית הספר ולהגביר את תחושת הערך והכבוד העצמי בתפקודו כהורה.
רכיב מרכזי בהעצמת ההורה הוא אמונתו ביכולתו להשפיע על המתרחש, להשיג את מטרתו או להימנע ממצב שאינו רצוי לו. תגובת ההורים למצבים הנתפסים אצלם כבני שליטה ולמצבים שהם סבורים שאינם ניתנים לשליטה שונה לחלוטין. העצמת ההורים במפגש עם הצוות החינוכי בבית הספר פירושה חיזוק מוקד השליטה הפנימי שלהם (אמונה שהם יכולים להשפיע על הילד) וחיזוק ההנעה הפנימית שלהם, למשל כאשר המורה מציב להם אתגר הכרוך בתחושה של בחירה המגבירה את תפיסת הסיבתיות כתלויה ביכולת ובהנעה שלהם.
 
מאפייני המפגש המעצים
 
כדי שהמפגש בין איש החינוך לבין הורי התלמיד יהיה מעצים אין די באינטואיציה , ב"תחושות בטן" , בכוונות טובות ובאמפתיה , יש צורך ברצף של פעולות ומהלכים המבוססים על ידע ומיומנויות. המחנך צריך להיות בעל יכולת לקשר בין היבטים ספציפיים של התהליך כדי להשיג את התוצאות הרצויות. ייחודו של המפגש המעצים הוא במתן תשומת לב הן לתהליכים הבין-אישיים והן לתכנים העולים בו. על איש החינוך לנהל את המפגש מתוך מודעות לקיומם של תהליכים תוך-אישיים הקשורים במציאות הפנימית, קרי התנסויות קודמות ואופן התמודדות עמן בעבר, הן של ההורה והן שלו כאדם הממלא תפקיד חינוכי, כדי ליצור את האיזון ביניהן.  בה בעת עליו לזכור כי המפגש אינו מכוון למציאות הפנימית של ההורה או שלו, אלא לסוגיה העומדת על הפרק "כאן ועכשיו" .
 
תהליך המפגש המעצים כולל ארבע מהלכים , שכל אחד מהם נחלק לשלושה צעדי ביניים ( ארהרד , 2008 ) .
 
 
מהלך ראשון
הבהרת הסוגיה ומטרת ההיוועצות
צעד ביניים : תיאור הסוגיה והגדרתה
צעד ביניים : ניתוח סיבותיה וגורמיה של הסוגיה
צעד ביניים: הצבת מטרות להיוועצות
 
מהלך שני
תכנון ההתערבות
צעד ביניים: סיעור מוחות למציאת אסטרטגיות חלופיות
צעד ביניים: בחירת תכנית התערבות
צעד ביניים: תכנון ביצועה של ההתערבות
 
מהלך שלישי
 יישום תכנית ההתערבות
צעד ביניים – ההתערבות עצמה
צעד ביניים: ליווי ההתערבות , המעקב אחריה וניטור
צעד ביניים – תכנון מחדש
 
מהלך רביעי
 
סיום ההיוועצות
 צעד ביניים – הערכת ההתערבות
צעד ביניים- תכנון תחזוקת השינוי
צעד ביניים- קבלת החלטות – ממשיכים או נפרדים ?
 
הבהרת הסוגיה
 
המהלכים וצעדי הביניים בהיוועצות המעצימה שבין המורה להורה משתלבים זה בזה באופן דינאמי ומעגלי. חלקו היחסי של כל אחד מצעדי הביניים בכל מהלך אינו ניתן לתכנון ולחיזוי מראש, אלא מונחה בידי המורה ומושפע מהדינאמיקה שבינו ובין הורי התלמיד. יתכן שבתהליך תוקצה לאחד מהם תשומת לב רבה יחסית והתייחסות לאחרים תהיה מועטה , וייתכן שלכולם תוקצה מידה שווה של תשומת לב. יתר על כן, תיתכן חזרה אל המהלכים הקודמים וייתכן שמידע שקודם לא נראה קשור לעניין יתגלה כרלוונטי מאד. על המורה מוטלת האחריות להבנייתו האופטימאלית של כל מהלך בהתאם לאופי הסוגיה, ליחסי האמון והשיתוף ולמשאבי הזמן והאנרגיה המוקצים לכך.
 
האם כל מורה מסוגל למפגש מעצים? כן , אם הוא קיבל הכשרה נאותה והוא ניחן בעמדות ובכישורים מתאימים.
 
 
 
ארהרד, רחל. 2008 . היוועצות מעצימה : תיאוריה ומעשה , תל אביב , רמות.
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya